7. Virtuální bienále Praha 2014

  • 7. Virtuální bienále Praha 2014
  • 7. Virtuální bienále Praha 2014
  • 7. Virtuální bienále Praha 2014
  • 7. Virtuální bienále Praha 2014
  • 7. Virtuální bienále Praha 2014

AUG DESIGN pořádá sedmý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma INFORMAČNÍ VÁLKA.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z Argentiny, Běloruska, Bulharska, České republiky, Číny, Ekvádoru, Francie, Itálie, Íránu, Japonska, Kolumbie, Kosova, Kuby, Mexika, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruské federace, Severní Koreji, Slovenska, Srbska, Španělska, Tchaj-wanu, Turecka, Ukrajiny, USA a Venezuely.

vernisáž 22. 11. 2014 v 17:00, výstava do 14. 12. 2014, otevřeno so a ne 14:00-17:00

altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16

úvodní slovo a vyhlášení výsledků soutěže pronese: Karel Míšek a Lenka Sýkorová

kurátorka projektu: Lenka Sýkorová

Grafická úprava tiskovin: Jakub Konupka

http://informationwar2014.tumblr.com/

Organizační výbor / Karel Míšek (ČR, předseda výboru), Jan Hora (ČR), Michal Kukačka (ČR), Lenka Sýkorová (ČR) a Jiří Toman (ČR).

Mezinárodní porota / Laze Tripkov (MK, předseda poroty), Jakub Konupka (ČR), Robert Paršo (SK), Thierry Sarfis (FR) a Mieczysław Wasilewski (PL).

Letošní ročník mezinárodní přehlídky autorského plakátu, kterou pořádá Asociace užité grafiky, nezávislá Galerie Altán Klamovka v Praze a Ateliér grafického designu 1, FUD UJEP v Ústí nad Labem, má letos za téma analýzu pojmu informační válka. Tím, že se přehlídka odehrává především ve virtuálním prostředí http://informationwar2014.tumblr.com/, propojuje celý svět pomocí internetu, tak naplňuje ideální podmínky pro reflexi změny celosvětové společnosti a to pod vlivem médií, které mají tu moc realitu manipulovat, pozměnit a přimět své příjemce, aby v novou realitu uvěřili. Mediální válka - každodenní masáž novými informacemi formou slova a vizuálů vytváří ve společnosti informační stres. Nehledě na to, že celá řada informací je zkreslených. Jak rozeznat pravou skutečnost od manipulace a lží se stává stále složitějším problémem. To zvyšuje napětí mezi realitou a virtuálním prostředím, ve kterém se informace šíří neskutečnou rychlostí. Tak tomu je i ve Virtuálním bienále Praha. To je i svým názvem zavádějící. Název bienále, které se odehrává jednou za dva roky, se u Virtuálního bienále Praha koná každoročně a to od roku 2007 – s výjimkou minulého roku. Poukazujeme tak na uspěchanost dnešní doby.

Současně ale také na výhody virtuálního prostředí, které spojuje celý svět a šíření informací je zde velmi snadné. Každoročně jsou účastníci obesíláni emaily, pak ve velmi zkráceném termínu zpracovávají zadané téma a poté jej vkládají na webovou doménu. Pak přichází na řadu zpracování pořadatelů do formy výstavy v pražské Galerii Altán Klamovka a příprava matriálů pro mezinárodní porotu. Současná přehlídka tak není jen konfrontací vystavených autorských plakátů na dané téma, ale také soutěží ve dvou kategorií – profesionálních grafických designérů a studentů vysokých uměleckých škol. Letošní přehlídky Virtuální bienále Praha se v její historii účastnilo nejvíce zemí a to 29, zapojených umělců je kolem 250ti. Projekt ukazuje na problematiku informační války, která je vnímaná celosvětově jako jeden z klíčových momentů současné civilizace. Vystavené plakáty v černo-bílém provedení, které je dané podmínkami soutěže, velmi zdařile zpracovávají informační válku pomocí vizuální zkratky a to kresebně, graficky za přispění litery či fotografie. Forma manipulace, osamocení, určitého přízraku a ohrožení je na celé přehlídce patrná. V porovnání s předchozími ročníky – Email-sex (2007), Fast Food (2008), Global Crisis (2009), Discrimination (2010), China (2011), Corruption (2012) – se současný ročník nese ve vážnějším duchu, postrádá více vtipu, nadsázky a ironie, ale to je pravděpodobně způsobeno samotným zadáním takto závažného tématu.

Lenka Sýkorová

Zastoupené školy:

Z České republiky:

- FUD UJEP, Ústí nad Labem

- FIT VUT, Brno

- FSI VUT, Brno

- FI MU, Brno

- FMK UTB, Zlín

- Orange Factory, Praha

Z Ekvádoru:

- Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil

Z Německa:

- Folkwang University of Arts, Essen

Z Itálie:

- Istituto d‘Arte Applicata e Design, Torino /IAAD

- Accademia di Belle Arti di Roma

- Politecnico di Torino

Z Mexika:

- Instituto Poblano de Estudios Superiores A.C., Puebla

- Universidad Autónoma, San Luis Potosí

- Facultad de Artes Plásticas Universidad Veracruzana

Z Polska:

- ASP Jana Matejki, Kraków

- ASP, Wroclaw

- The East European State Higher School, Przemyśl /PWSW

- University of Wroclaw

- University of Rzeszów

- Warsaw School of Information Technology

- Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, Wroclaw

- University of Silesia, Katowice

- University of Arts, Poznań

- Nicolaus Copernicus University, Toruń

- Art Academy, Szczecin

Ze Slovenska:

- Fakulta umění Prešovská univerzita, Prešov

Ze Srbska:

- Academy of Arts, Novi Sas

- Academy of Arts, Niš

Z Tchaj-wanu:

- Fu-Hsing Trade &Art School, Taipei

Z Ukrajiny:

- Kyiv State Institute of Decorative Arts and Design of Michael Boychuk, Kyiv