26. 4. − 21. 6. 2023
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Markéta Bendová

Ve skandinávské mytologii má strom života Yggdrasil podobu vesmírného jasanu, který spojuje naši pozemskou existenci, která se vertikálně táhne od podsvětí až k nebesům. Kořeny i větvemi zastřešuje jak vnitřní, tak vnější lidský svět a je zdrojem vesmírné moudrosti. Alice Máselníková se inspiruje ve své tvorbě právě touto mytologií a prostřednictvím kreseb a maleb otevírá možné způsoby hledání smyslu všedního dne, křehkosti okamžiku radosti či všeobjímající obyčejné krásy, kterou jsme obklopeni.

více...

8. 3. − 19. 4. 2023
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: 
Markéta Bendová

V Altánu Klamovka Darja oživuje bájné místo Вирій/Irij, kde podle pověsti tráví zimu ptáci spolu s dušemi předků. Ti se na jaře převtělují do ptáků vracejících se domů, aby požehnali sklizni a rodině. Proto Ukrajinci tradičně připravovali chleba ve formě ptáků, a to již od předkřesťanských dob. Darja vědomě pracuje s touto tradicí a sdílenou minulostí, kterou uvádí do současnosti. Hledá skoro zapomenuté slovanské zvyky a spojuje tak minulost s budoucností ukrajinského národa.

více...

15. 9. – 20. 10. 2021
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: Markéta Bendová

Zpřítomnění je plné uvědomění si přítomnosti. Prožití momentu tady a teď v plnosti jeho síly. Současně zpřítomnění ovlivňuje kolektivní i osobní paměť a vědomí přicházející budoucnosti. Finská umělkyně Hanna Råst dlouhodobě zkoumá proces, jak vnímáme čas a jakou úlohu v tom hraje naše paměť a fotografický záznam skutečnosti. Svůj tvůrčí proces nazývá „archeologií času a paměti“.

více...

8. 7 – 4. 9. 2021
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: 
Karolina Lizurej, Markéta Bendová

Vyprávění nás provází celý život. Staví mosty mezi lidmi. Prostřednictvím vyprávění nacházíme společnou niť, která nám umožňuje porozumět si napříč generacemi, ale také pochopit naši identitu. Ponořením se do příběhů můžeme čerpat moudrost, poučení a ukotvení v jakémsi někdy a někde. Polskou umělkyni Karolinu Lizurej příběhy fascinují a inspirují. Textilní vyšívaná site-specific instalace vytvořená pro Altán Klamovka symbolizuje pomíjivost paměti a prchavost vzpomínky, která se neustále vynořuje a mizí.

více...

25. 5. – 30. 6. 2021
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Dita Lamačová, Markéta Bendová

Jaro je spjaté s táním ledovců a zurčení potůčků. Je silné svojí ozdravnou energií a očistnou aurou svěžího nového období plného sluneční energie, která s létem každý rok přichází. Veronika Holcová v napojení na místní genius loci prezentuje dva starší obrazy Anima a Společník v site-specific instalaci. Autorka nám otevírá cestu na pouť do snových krajin, ale současně v nás tříbí vizuální bystrost a přemýšlení nad uměním, které poskytuje prostor pro zklidnění a mentální očistu.

více...

3. 3. - 13. 6. 2020 (z důvodu pandemie zavřeno 14. 3. - 10. 5. 2020)
kuratorka: Lenka Sýkorová
Foto:
Dorota Sadovská, Markéta Bendová

Dorota Sadovská neustále vyvíjí a reflektuje aktuální formy umění. Výstava pro Altán Klamovka představuje nejnovější cyklus s názvem Zraněná plátna, který je vytvořen jako site-specific objekt. Autorka pracuje s minimalizovanými výrazovými prostředky a očištěným lidským tělem bez nánosů, které mu civilizace podsouvá, a to v kontextu současné mimetické krize na pozadí vývoje postkonceptuální kresby a tekutosti doby, která rozmývá hranice mezi jednotlivými výtvarnými technikami.

Reportáž na Českém rozhlasu Vltava pořad Mozaika od 37 min.
Rozhovor s Dorotou Sadovskou, Pravda, 1. 5. 2020

více...

7. 3. - 29. 3. 2015
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Barbora Kleinhamplová

V Altánu Klamovka Jan Pfeiffer přestavil akci založenou na choreografii, která zapojila okolí galerie tedy parku Klamovka. Choreografie gradovala mezi nečinností a nečekanými shluky železa. Tematicky odkazovala na bitevní klid a vřavu, nalezneme zde ale také prvky agrese a v neposlední řadě i klidu a krásy. Celé akci dominovaly dočasné znaky, které vytvářely vizuální obrazce. Galerie se tak proměnila na zbrojnici a samotný umělecký počin nesl prvky akčního umění. Akce byla neopakovatelná a galerie se stala na dobu výstavy prostorem, kde bylo možné spatřit pozůstatky performance.

více...