Hanna Råst: Cestovatelé

  • Hanna Råst: Cestovatelé
  • Hanna Råst: Cestovatelé
  • Hanna Råst: Cestovatelé
  • Hanna Råst: Cestovatelé
  • Hanna Råst: Cestovatelé
  • Hanna Råst: Cestovatelé
  • Hanna Råst: Cestovatelé
  • Hanna Råst: Cestovatelé

15. 9. – 20. 10. 2021
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Markéta Bendová
video: Hanna Råst

Doprovodný program:

středa 22. 9, 14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka,
sobota 25. 9, 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé.

Zpřítomnění je plné uvědomění si přítomnosti. Prožití momentu tady a teď v plnosti jeho síly. Současně zpřítomnění ovlivňuje kolektivní i osobní paměť a vědomí přicházející budoucnosti. Finská umělkyně Hanna Råst dlouhodobě zkoumá proces, jak vnímáme čas a jakou úlohu v tom hraje naše paměť a fotografický záznam skutečnosti. Svůj tvůrčí proces nazývá „archeologií času a paměti“. Na výstavě Cestovatelé se zaměřila na vzpomínky a informace uvězněné na datových nosičích. Často se stává, že v zápalu fotografické dokumentace prožitků nejsme schopni plně prožít momentální přítomnost. A každý z nás zná pocit, že časem velké množství fotografií ztrácí na hodnotě, odcizuje se a USB flash disky se postupně stávají nefunkčními nosiči, které paradoxně stále vnímáme jako součást naší minulosti a fetišizujeme si je. Na aktuální výstavě Hanna Råst demontuje a rekonstruuje naši digitální paměť. Čas zde není vnímán jako lineární proces a časová osa se ještě tříští do paralelních realit fyzické a virtuální. Především pak autorka poukazuje na to, jak digitální technologie formují naši přítomnost.

Hanna Råst je finskou vizuální umělkyní, která zkoumá široký kontext fotografie. Její intermediální tvorba se pohybuje od kresby a koláže, přes objekt, instalaci až po site-specific díla. Fascinuje jí práce s archivem na pozadí otevírání kontextu historie, času, archeologie, paměti a identity. Její vrstevnatá práce prověřuje postavení fotografie v rámci zobrazování vzpomínek v dnešní době přesycené obrazovým materiálem. Vědomě vytváří falešný proces působení času, a tím iniciuje vznik pseudo-archivu obrazových vzpomínek. Ohledáváním média fotografie mnohdy vystupuje z plochy fotografie do objemu formou objektů, na kterých jsou patrné stopy technicko-historického odkazu analogové fotografie. Klade si tak otázky: jak pozorujeme svět a jak si jej pamatujeme?

Lenka Sýkorová

Výstava podpořena Frame Finland.

catalogue-Rast