3. 11. – 8. 12. 2021
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Markéta Bendová

Vzpomínky jsou ovlivněny procesem zapamatování. Je to jistá linie, která se vine do minulosti, ale současně tvoří naši přítomnost i budoucnost. Rakouská umělkyně Jasmin Schaitl v Altánu Klamovka vytváří intimní prostorovou instalaci založenou na aktivaci hmatových a zvukových smyslů, která vtahuje diváka do procesu rozpomínání se a vyzívá k participaci. Jasmin Schaitl připravila projekt reflektující vědomější vnímání času, přičemž reflektuje možnosti současné kresby.

více...

15. 9. – 20. 10. 2021
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: Markéta Bendová

Zpřítomnění je plné uvědomění si přítomnosti. Prožití momentu tady a teď v plnosti jeho síly. Současně zpřítomnění ovlivňuje kolektivní i osobní paměť a vědomí přicházející budoucnosti. Finská umělkyně Hanna Råst dlouhodobě zkoumá proces, jak vnímáme čas a jakou úlohu v tom hraje naše paměť a fotografický záznam skutečnosti. Svůj tvůrčí proces nazývá „archeologií času a paměti“.

více...

8. 7 – 4. 9. 2021
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: 
Karolina Lizurej, Markéta Bendová

Vyprávění nás provází celý život. Staví mosty mezi lidmi. Prostřednictvím vyprávění nacházíme společnou niť, která nám umožňuje porozumět si napříč generacemi, ale také pochopit naši identitu. Ponořením se do příběhů můžeme čerpat moudrost, poučení a ukotvení v jakémsi někdy a někde. Polskou umělkyni Karolinu Lizurej příběhy fascinují a inspirují. Textilní vyšívaná site-specific instalace vytvořená pro Altán Klamovka symbolizuje pomíjivost paměti a prchavost vzpomínky, která se neustále vynořuje a mizí.

více...

25. 5. – 30. 6. 2021
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Dita Lamačová, Markéta Bendová

Jaro je spjaté s táním ledovců a zurčení potůčků. Je silné svojí ozdravnou energií a očistnou aurou svěžího nového období plného sluneční energie, která s létem každý rok přichází. Veronika Holcová v napojení na místní genius loci prezentuje dva starší obrazy Anima a Společník v site-specific instalaci. Autorka nám otevírá cestu na pouť do snových krajin, ale současně v nás tříbí vizuální bystrost a přemýšlení nad uměním, které poskytuje prostor pro zklidnění a mentální očistu.

více...