Doprovodný program:

středa 17. 5. 2023, 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé na téma skandinávské mytologie. Seznámení se s technikou akvarelu.

středa 21. 6. 2023, 14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka. Na téma strom života Yggdrasil s užitím výtvarné techniky akvarelu.

více...

Doprovodný program:

středa 29. 3. 2023, 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé na téma lidových tradic. Seznámení se s technikou vyšívání v kontextu současného umění.

středa 19. 4. 2023, 14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka. Na téma vítání jara s užitím výtvarných technik keramiky a vyšívání. 

více...

Doprovodný program:

sobota 8. 10. 2022, 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé na téma techniky cut paper (vyřezávání do papíru).

středa 26. 10. 2022, 14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka. Na téma stínového divadla. Co pro nás znamená pobyt v lese? Jaké si odnášíme zážitky z pobytu v přírodě? Jak je přenést do příběhu? Jak si vytvořit kulisy pro stínové divadlo?

více...

Doprovodný program:

sobota 21. 5. 2022, 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé na téma plenéru.
středa 1. 6. 2022, 14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka. Na téma lidových tradic. Co pro nás znamená vesnice či město, ve kterém jsme se narodili? Jak vnímáme rodnou zem? Jaké máme kořeny? Co se nám honí hlavou, když si kreslíme, malujeme či modelujeme si?

více...

Doprovodný program:

středa 6. 4. 2022, 14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka. Na téma tradice a modrotisk. Workshop otevírá otázky: Jsme schopni žít bez tradic? Jaké máme rodinné tradice? Jaké tradice řemesel se nám promítají do výtvarné tvorby? Jakou roli v tomto procesu hraje kresba? V čem spočívá technika modrotisku se speciálními formami (tiskátky)? 

sobota 23. 4. 2022, 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé na téma tradice. Seznámení se s technikou modrotisku v teorii s praktickou ukázkou nanesení rezervy předem nakresleých krycích vzorů s následným barvením textilu.

Foto: Ludmila Esterková a design Alice Klouzková.
více...

Doprovodný program:

středa 3. 11. 2021, 14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka. Na téma vzpomínání. Workshop otevírá otázky: jsme schopni převést pozitivní vzpomínky do abstraktních prostorových forem? Dokážeme to pomocí kresby drátkem? Můžeme zpětně prožít dané vzpomínky za pomocí hmatu a sluchu? 
sobota 8. 11. 2021, 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé na téma paměti a jak zachytit nehmotné vzpomínky a přenést je pomocí kreativně vedeného haptického gesta do kresebného protorového objektu.

více...

Doprovodný program:

středa 22. 9. 2021, 14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka. Na téma cestování. Co pro nás znamenají fotografie a jak uchovávají naše prožitky? Jaký je rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií? Jak si ze vzpomínky vytvořit symbol, který nám ji bude stále připomínat? 
sobota 25. 9. 2021, 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé na téma plenéru.

více...

Doprovodný program:

sobota 10. 7. 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé. Na téma uvolnění tvůrčí energie a relaxace při tvorbě.
středa 28. 7. 14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka. Na téma paměti. Co pro nás znamenají vzpomínky a jak je uchováváme? Seznámení se s technikou kresleného deníku a výšivky v současném umění.

více...

Doprovodný program:

sobota 12. 6. 2021, 14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou a autorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka. Na téma tradice s odkazy na lidové umění. Seznámení se s technikou akvarelu.
sobota 19. 6. 2021, 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé.  Na téma vody. Seznámení se s technikou akrylu a oleje.

více...

Galerie Altán Klamovka v Praze prezentuje 11. Virtuální bienále Praha 2020: Wake Up Call
v nelehké době jak v kamenné galerii Altán Klamovka, tak ve virtuálním prostoru.

Wake Up Call jako téma bylo v rámci vyhlášení opět soustředěno na černo-bílé provedení a s důrazem na kresbu. Ze zaslaných prací dominovalo vyjádření úzkosti z nového normálu, uvědomění si, že život, který jsme doposud měli je křehčí, něž jsme předpokládali. Současně kolekce plakátů poukazuje na celou šíři problémů od sociálního distancování, přes manipulaci různými médii až po nejistou budoucnost. Je jasné, že plakáty dané problémy nevyřeší, ale mohou vizuální formou rozvíjet kritické myšlení, které to dokáže.

více...

K výstavě David Vojtuš: Variabilita

středa 7. 10. 2020 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé. Na téma současné grafiky.

Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ SE DÍLNY RUŠÍ

sobota 24. 10. 2020 14–16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou a autorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka. Seznámení se s technikou linorytu.

více...

středa 3. 6. 2020 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé
sobota 13. 6. 2020 14–16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou a autorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka

Uvolnění tvůrčí energie a seznámení se s technikou cut puper a její užití na našepsované a napnuté plátno.

fotografie: Markéta Bendová

více...

V sobotu 30. 3. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti se seznámily s malbou a kresbou na textil. Současně jsme si kladli otázky ohledně přátelství. Co pro nás znamená kamarád/ka? Lektorka vycházela z pohádky Bob a Bobek na cestách.

více...

V sobotu 19. 5. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti se seznamily s kombinovanou technikou a pomocí symbolů se pokusily zachytit lidské emoce - vztek, radost, strach atd. Kladli jsme si úkoly. Jak vytvořit symboly lidských emocí? Jak u toho využít jednoduchou kresbu, která umožňuje převést trojrozměrnou formu do jasně čitelných linií? Co pro nás znamená strach?

více...

V sobotu 24. 3. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Tématem dílny byla vlnoplocha a s dětmi jsme ji hledaly pomocí kresby, koláže a stříkáním přes šablony.

Bylo to jediněčná příležitost potkat se a tvořit s autorkou!

více...

V sobotu 21. 4. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Vytvářely jsme mnohovrstevnatou kresbu na průsvitné fólie permanentními fixy na téma čtyřech živlů. Kladly jsme si otázky: Co šeptá vítr? Jaký polibek přináší oheň? Co skrývá had? Kde leží střed labyrintu? Co prožíváme, když plaveme?

více...

V sobotu 14. 10. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti pracovaly na téma šperku a odhalení tajemství, jak vzniká. Kreslily v prostoru pomocí drátku, který zapichovaly do předem vymodelovaných voskových objektů. Kresba je v tomto procesu chápána jako procesuální médium - vedením čáry na papíře či v prostoru zhmotňuje sama přítomný okamžik, proces svého vzniku v čase a prostoru.

více...

V sobotu 23. 9. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Zaměřili jsme se na tvůrčí práci převodu reality z trojrozměrného do dvojrozměrného prostoru čtvrtky. Měkkost šitých soch evokující monumentální plyšáky jsme si vzali jako předlohu. Kladli jsme si otázky: V čem se liší socha od malby a kresby? Jakou roli hraje hmat ve výtvarném umění?

více...

V sobotu 17. 6. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

V úvodu jsme se zaměřili na digitální media a jejich uplatnění v současném výtvarném umění. Ukázali si za účasti autorky, jak lze uchopit digitální barvu konkrétně modrou na různých nosičích (obrazovek – tabletu, mobilu a monitoru) a jak se liší od fyzického modrého pigmentu. Dále si předvedli, jak je možné virtuální digitální prostředí přetáhnout zpět do reálného hmatatelného světa. Vysvětlili si tak pojem post-internet. Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci autorky a animátorky se zúčastněné děti zapojily do tvůrčího procesu na téma digitálních technologií a jejich působení na naše vizuální vnímání.

více...

V sobotu 27. 5. 2017: 14–16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

V úvodu jsme se zaměřili na výtvarnou techniku kresby.  Ukázali si za účasti autora, jak se vytváří axonometrie a co je technický výkres. Dále bylo předvedeno, jak je možné kreslit do prostoru formou trojdimenzionální kresby pomocí grafitových tuh. Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci autora a animátorky se zúčastněné děti zapojili do tvůrčího procesu na téma ohledání historie materiálu, při kterém uplatnili vysvětlené výtvarné techniky.

Bylo to jediněčná příležitost potkat se a tvořit s autorem!

více...

V sobotu 22. 4. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

V úvodu výtvarné dílny jsme se zaměřili na výtvarnou techniku kresby. Zkoumali jsme její různé polohy. Ukázali si, jak se vytváří čára, plocha a struktura. A jak kresbou zaznamenat každodenní maličkosti, uchopit hmotný i duchovní svět. Také jakou úlohu má metafora ve výtvarném umění. Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci animátorky se zúčastněné děti zapojily do tvůrčího procesu na téma vyprávění v umění, při kterém uplatnily vysvětlené výtvarné techniky.

více...

V sobotu 25. 3. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Program výtvarné dílny se soustředil na proces vytváření látek se vzory. Zkoumali jsme otázky: Jak vznikají látky se vzory? Jakou úlohu v tom může hrát grafický designér, ilustrátor a textilní designér? Co je to desén? Jak vzniká kresba na textilní materiál? Jakou úlohu v tom hraje kresba jako taková? Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci Jan C. Löbla se zúčastněné děti zapojily do tvůrčího procesu na téma vyprávění v umění, při kterém uplatnily vysvětlené výtvarné techniky.

Bylo to jediněčná příležitost potkat se a tvořit s autorem!

více...