K výstavě David Vojtuš: Variabilita

středa 7. 10. 2020 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé. Na téma současné grafiky.

Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ SE DÍLNY RUŠÍ

sobota 24. 10. 2020 14–16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou a autorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka. Seznámení se s technikou linorytu.

více...

středa 3. 6. 2020 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé
sobota 13. 6. 2020 14–16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou a autorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka

Uvolnění tvůrčí energie a seznámení se s technikou cut puper a její užití na našepsované a napnuté plátno.

fotografie: Markéta Bendová

více...

V sobotu 30. 3. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti se seznámily s malbou a kresbou na textil. Současně jsme si kladli otázky ohledně přátelství. Co pro nás znamená kamarád/ka? Lektorka vycházela z pohádky Bob a Bobek na cestách.

více...

V sobotu 19. 5. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti se seznamily s kombinovanou technikou a pomocí symbolů se pokusily zachytit lidské emoce - vztek, radost, strach atd. Kladli jsme si úkoly. Jak vytvořit symboly lidských emocí? Jak u toho využít jednoduchou kresbu, která umožňuje převést trojrozměrnou formu do jasně čitelných linií? Co pro nás znamená strach?

více...

V sobotu 24. 3. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Tématem dílny byla vlnoplocha a s dětmi jsme ji hledaly pomocí kresby, koláže a stříkáním přes šablony.

Bylo to jediněčná příležitost potkat se a tvořit s autorkou!

více...

V sobotu 21. 4. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Vytvářely jsme mnohovrstevnatou kresbu na průsvitné fólie permanentními fixy na téma čtyřech živlů. Kladly jsme si otázky: Co šeptá vítr? Jaký polibek přináší oheň? Co skrývá had? Kde leží střed labyrintu? Co prožíváme, když plaveme?

více...

V sobotu 14. 10. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti pracovaly na téma šperku a odhalení tajemství, jak vzniká. Kreslily v prostoru pomocí drátku, který zapichovaly do předem vymodelovaných voskových objektů. Kresba je v tomto procesu chápána jako procesuální médium - vedením čáry na papíře či v prostoru zhmotňuje sama přítomný okamžik, proces svého vzniku v čase a prostoru.

více...

V sobotu 23. 9. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Zaměřili jsme se na tvůrčí práci převodu reality z trojrozměrného do dvojrozměrného prostoru čtvrtky. Měkkost šitých soch evokující monumentální plyšáky jsme si vzali jako předlohu. Kladli jsme si otázky: V čem se liší socha od malby a kresby? Jakou roli hraje hmat ve výtvarném umění?

více...

V sobotu 17. 6. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

V úvodu jsme se zaměřili na digitální media a jejich uplatnění v současném výtvarném umění. Ukázali si za účasti autorky, jak lze uchopit digitální barvu konkrétně modrou na různých nosičích (obrazovek – tabletu, mobilu a monitoru) a jak se liší od fyzického modrého pigmentu. Dále si předvedli, jak je možné virtuální digitální prostředí přetáhnout zpět do reálného hmatatelného světa. Vysvětlili si tak pojem post-internet. Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci autorky a animátorky se zúčastněné děti zapojily do tvůrčího procesu na téma digitálních technologií a jejich působení na naše vizuální vnímání.

více...

V sobotu 27. 5. 2017: 14–16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

V úvodu jsme se zaměřili na výtvarnou techniku kresby.  Ukázali si za účasti autora, jak se vytváří axonometrie a co je technický výkres. Dále bylo předvedeno, jak je možné kreslit do prostoru formou trojdimenzionální kresby pomocí grafitových tuh. Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci autora a animátorky se zúčastněné děti zapojili do tvůrčího procesu na téma ohledání historie materiálu, při kterém uplatnili vysvětlené výtvarné techniky.

Bylo to jediněčná příležitost potkat se a tvořit s autorem!

více...

V sobotu 22. 4. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

V úvodu výtvarné dílny jsme se zaměřili na výtvarnou techniku kresby. Zkoumali jsme její různé polohy. Ukázali si, jak se vytváří čára, plocha a struktura. A jak kresbou zaznamenat každodenní maličkosti, uchopit hmotný i duchovní svět. Také jakou úlohu má metafora ve výtvarném umění. Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci animátorky se zúčastněné děti zapojily do tvůrčího procesu na téma vyprávění v umění, při kterém uplatnily vysvětlené výtvarné techniky.

více...

V sobotu 25. 3. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Program výtvarné dílny se soustředil na proces vytváření látek se vzory. Zkoumali jsme otázky: Jak vznikají látky se vzory? Jakou úlohu v tom může hrát grafický designér, ilustrátor a textilní designér? Co je to desén? Jak vzniká kresba na textilní materiál? Jakou úlohu v tom hraje kresba jako taková? Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci Jan C. Löbla se zúčastněné děti zapojily do tvůrčího procesu na téma vyprávění v umění, při kterém uplatnily vysvětlené výtvarné techniky.

Bylo to jediněčná příležitost potkat se a tvořit s autorem!

více...