Tomáš Roubal: Hostilita

  • Tomáš Roubal: Hostilita

V sobotu 19. 5. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti se seznamily s kombinovanou technikou a pomocí symbolů se pokusily zachytit lidské emoce - vztek, radost, strach atd. Kladli jsme si úkoly. Jak vytvořit symboly lidských emocí? Jak u toho využít jednoduchou kresbu, která umožňuje převést trojrozměrnou formu do jasně čitelných linií? Co pro nás znamená strach?