Dvanáctá mezinárodní přehlídka výtvarného umění a designu v Praze.
Téma: TRADICE.

Mezinárodní projekt je rozdělen do dvou kategorií: profesionální a studentské kategorie. Zastupuje výtvarné umělce z České republiky, Číny, Ekvádoru, Filipín, Francie, Hong Kongu, Indonésie, Íránu, Japonska, Kanady, Kazachstánu, Kuby, Macaa, Maďarska, Mexika, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Singapuru, Slovenska, Srbska, Španělska, Tchaj-wanu, USA a Venezuely. Z přihlášených prací bylo vybráno 255 účastníků z 26 zemí; 122 profesionálů; 133 studentů; 52 univerzit.

29. 11. - 14. 12. 2022

více...

8. 9. − 9. 11. 2022
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: 
Markéta Bendová

V tomto krásném prostoru, v městském parku, zvu návštěvníka/diváka do pohlcujícího setkání s přírodou, které může iniciovat jakýsi milostný vztah mezi přírodou a lidstvem – a vzájemné léčení mezi nimi. Zkoumala jsem potenciální léčení v kontextu naší současné ekologické krize, hledala jsem udržitelnost přírodního prostředí s pokorou ke starodávným tradicím soužití a vzájemnosti mezi člověkem a přírodou. (...) S použitím kresby jako výchozího bodu se zcela ponořím do přírodního světa a z tohoto místa hlubokého zapojení vytvářím pohlcující instalace, kde se divák může koupat v lomeném světle a přírodě, cítit zakořenění k zemi a vidět, jako by to bylo "poprvé". Prostřednictvím hry s měřítkem a úhly pohledu se snažím zachytit pocit hloubkového vnímání na malém prostoru.

Alannah Robins

více...

Like living in the clouds

Karolina Lizurej (PL), Jan Pfeiffer (CZ), Hanna Råst (FI), Jasmin Schaitl (AT)
26. — 29. 5. 2022

Kurátorka: Lenka Sýkorová
Foto:
Kenneth Pils, Olof Thie and Jose Figueroa.

Pandemie nám dala prostor ke zklidnění a zpomalení. Začali jsme se učit žít tiše, jednoduše a v přítomnosti. Žít s lehkostí, jako žít na obláčku. Kresba jako intimní gesto se pro mnoho umělců stala nejpřímějším prostředkem pro vyjádření vnitřních prožitků. Propojením mysli, oka a ruky můžeme zachytit nejen svět kolem nás, ale i v nás. Kresebná čára, ať už na papíře nebo vedená hmotou v prostoru, je v současném umění stále silným vizuálním gestem.

Catalogue-Supermarket

více...

18. 5. — 13. 7. 2022
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Martin Máslo
video: Tereza Havlínková

Kolektivní paměť tvoří naši identitu. Integrita každé lidské osobnosti je tak úzce spjata s politickými, sociologickými a antropologickými souvislostmi dějinného vědomí lokality, do které jsme se narodili. Válkou na Ukrajině se nám ve středo- východním evropském prostoru otevřela celá řada traumat. Koloniální paměť v kontextu bývalého východního boku a vlivu Ruska na něj je přítomna i v rámci umělecké praxe litevské umělkyně Marije Griniuk prostřednictvím vyprávění, které zdědila v rámci nesení rodinné tradice. V rámci svého uměleckého výzkumu se zabývá lokální kolektivní narativní praxí v kontextu eko‐násilí a post‐koloniální minulosti.

více...

23. 3. – 11. 5. 2022
kurátorka: Lenka Sýkorová

Opustit tradice předávané po generace, je jako vzdát se identity. Je to proces ztráty dějinného vědomí. Politika současného světa na jedno použití je ve slepé uličce.  Proto dochází k jistému obratu k tradicím. Láska k přírodě, k řemeslu a ke kulturnímu dědictví je signifikantní i pro českou módní designérku Alici Klouzkovou, která se intenzivně zabývá tradičními textilními technikami a jejich využitím v současném oděvním designu. Její nejnovější projekt využívá lokálních přírodních zdrojů, a to konkrétně využití indiga z borytu barvířského při barvení modrotisku. Autorka tak vyměnila část práce v ateliéru za dílnu, laboratoř a pole, čímž si našla nový smysl pro svou tvorbu. Prezentovaný projekt poukazuje na její pracovní proces zatížený odpovědností, čímž vytváří design s příběhem poučený historií.

více...