Alannah Robins: Spatřit

  • Alannah Robins: Spatřit
  • Alannah Robins: Spatřit
  • Alannah Robins: Spatřit
  • Alannah Robins: Spatřit
  • Alannah Robins: Spatřit
  • Alannah Robins: Spatřit
  • Alannah Robins: Spatřit
  • Alannah Robins: Spatřit
  • Alannah Robins: Spatřit
  • Alannah Robins: Spatřit

8. 9. − 9. 11. 2022
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: 
Markéta Bendová
video: 
Tereza Havlínková

Pozorováním přírody můžeme dojít k hluboké transcendenci, ve které pocítíme jisté kořeny a pokoru k tomu, co nás překračuje.

Irská umělkyně Alannah Robins přichází k tématu tradice v rámci absolutního ponoření se do přírody. Klade důraz na médium kresby a světlo. V instalacích akcentuje transcendentální filosofický moment vztažený k přírodě, kterou pozoruje a vnímá. Fascinuje ji metamorfóza, jako jistý druh splynutí s přírodou, protože proměny jsou přírodě vlastní. Samotnou metamorfózu často spojuje s Ovidiovými proměnami, kdy dochází k umlčení lidí proměnou ve stromy/rostliny/ptáky jako druh odplaty. Autorka poukazuje na podobnost s kolonizací národů, kdy v rámci vykořenění se potlačoval rodný jazyk domorodců a došlo k jistému umlčení jejich kořenů. Transcendenci autorka však také dává do kontextu výkladu francouzského filosofa Maurice Merleau-Pontyho, který ve 20. století zdůraznil význam lidské tělesnosti.

Pro Altán Klamovka tento filozofický odkaz posouvá k americkému filozofu a ekologovi Davidu Abramovi, který poukazuje, že lze se posunout z našich hlav tedy rozumu do našeho přirozeného prostředí a vnímat tělem vráceným do smyslového světa.[1] Další inspirací se pro site-specific instalaci pro altán stal britský spisovatel, umělec a mytolog Martin Shaw, který poukazuje na rozdíl mezi viděním, kdy posuzujme jen fakta věcí a spatřením, které probouzí zvídavost a budování příběhů.[2] Právě zvolený název instalace Behold (Spatřit) otevírá prostor pro spatření zázračného a vydávání svědectví o tomto spatření. Kresba a práce se světlem se Alannah Robins staly výchozími bodem pro instalaci, kdy se autorka ponořila do přírodního světa nejen blízkého okolí galerie umístěné v městském parku a vytvořila dílo, které diváky pohlcuje a vrací k pocitu zakořenění k zemi, jako symbolu stvoření a jistého uzdravení v rámci probíhající klimatické změny.

Alannah Robins je irskou intermediální umělkyní, která vystudovala National College of Art and Design v Dublinu. Je zakladatelkou a uměleckou ředitelkou Interface, studia a rezidenčního programu v Connemaře v Irsku. Interface nabízí umělcům příležitosti prozkoumat průniky mezi vědou a uměním. Alananh Robins působí v Irsku a Švédsku. Zaměřuje se na svět mytologie, kdy se nechává pohltit svým okolím.

Lenka Sýkorová

[1] http://wildethics.org/essay/merleau-ponty-and-the-voice-of-the-earth/

[2] https://emergencemagazine.org/essay/navigating-the-mysteries/

Podpořeno také z Culture Ireland a Irské ambasády v Praze.

catalog-Behold