AUG DESIGN pořádá devátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma BUDOUCNOST.
15. 11. - 10. 12. 2016
Autoři projektu: Karel Míšek a Lenka Sýkorová.
Kurátorka projektu: Lenka Sýkorová
Grafická úprava tiskovin: Jakub Konupka

Organizační výbor / Karel Míšek (Česká republika, předseda výboru), Lenka Sýkorová(Česká republika) a Jakub Konupka (Česká republika).

Mezinárodní porota / Li Xu (Čínská lidová republika, předseda), Eduardo Barrera Arambarri (Mexiko), Pekka Loiri (Finsko), Peter Bankov (Ruská federace) a Pavel Noga (Česká republika).

více...

18. 10. - 12. 11. 2016
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Johana Pošová

videopozvánka

Na výstavě Shnilý mango vystavuje Viktorie Valocká obrazy, u kterých je důležitý samotný tvůrčí proces a práce s materiálem. Vůně shnilého manga asociuje jisté „vizuální aroma“ a je příhodnou metaforou vystavených děl. Abstraktní forma odkazuje k procesu zkažení a tlení. Imaginární a emocionální náboj vyzařující z obrazů posouvá vystavené dílo do roviny nejednoznačné interpretace.

více...

David Madar, Pavel Matoušek, Štefan Pecko, Markéta Souhradová, Jana Stejskalová
20. 9. - 15. 10. 2016
kurátorka: Lenka Sýkorová

Výstava Vis Naturae pracuje s institucionální kritikou. Propojuje tři alternativní a neziskové galerijní prostory – památkově chráněný Altán Klamovka v parku Klamovka v Praze, ústeckou outdoorovou Galerii In Vitro, která je nedaleko kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve třech betonových vitrínách přímo na ulici a mosteckou Galerii Bunkr nacházející se v podzemí bytového domu. Jak spojit dvě specifické galerie ze severu Čech a současně poukázat na to, že jsou vedeny umělci kurátory?

více...

Ondřej Basjuk, Šárka Koudelová, Tomáš Lumpe a Pavel Matoušek, Jana Vojnárová, Petr Gruber, Adéla Marie Jirků, Alžběta Kočvarová, Martina Hudečková, Anne Claire Barriga, Ryan OʹRourke a Sonya Darrow

23. 8. - 17. 9. 2016
kurátorka galerie: Lenka Sýkorová
kurátor výstavy: Marie Vránová
foto: 
archiv Marie Vránové

Projekt GKJ v Altánu / 13+1  pro Galerii Altán Klamovka je součástí projektu Czech Action Galleries.  Výstavní projekt byl založen na výzvě umělců, kteří se prezentovali v neziskové a alternativní Galerii KIN jídelna /GKJ/ v letech 2014 – 2016. Výstavu zahájil křest vydaného Katalogu GKJ 2014 – 2016.

více...

23. 6. - 6. 7. 2016
kurátorka galerie: Lenka Sýkorová
kurátor výstavy: Karel Míšek

Eduardo Barrera patří v Mexiku mezi mladé grafické designéry, kteří se ve své tvorbě zabývají systematicky plakátem. Jeho tvorba je emotivní, s výraznou stopou osobnosti autora. Spektrum témat, kterými se autor zabývá, sahá od sociálně-společenských až po osobní vyjádření k naléhavým problémům.  Aktuální témata mají i přes vzdálenosti mezi kontinenty prostřednictvím autorského sdělení co říci nám Středoevropanům, studentům a divákům.

více...

24. 5. - 15. 6. 2016
kurátorka: Lenka Sýkorová

V Altánu Klamovka Martin Lukáč reflektuje specifičnost galerie jako kulturní památky v parku, kterou přetavil do funkčního současného umění. Krása altánu je tak proměněna v logo současného rázu – kulis, které vyzdvihnou možnosti památky jako atrakce. Lukáčův projekt je řešen jako exteriérová aktivita a atrakcí se tak stane piknik – občerstvení na vernisáži.

více...

19. 4. - 21. 5. 2016
kurátorka: Lenka Sýkorová
Foto: archiv autorky

Šárka Koudelová s Karlem Oujezdským na Českém rozhlase Vltavy v pořadu Mozaika, poslouchejte od 23:43 z 27. 4. 2016
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3616848

Šárka Koudelová ve své tvorbě, která vychází z malby, koláže, objektu a kresby, pracuje s předvídáním očekávání diváka výtvarného díla. Toto očekávání snoubí s uměleckou invencí, která se od divákova očekávání může radikálně lišit.

více...

29. 3. - 13. 4. 2016
kurátorka: Lenka Sýkorová

Altán Klamovka autory inspiroval silnou atmosférou, architektonickou podobou a blízkým parkem. Vztah k přírodě je pro Annu Ročňovou velmi důležitý a spolu s poezií tvoří základ její tvorby. Ona romantická poloha je u ní umocněna zájmem o experiment a intuici. Jan Boháč zpracovává osobní prožitky, které taví do výtvarné formy, jež nese potenciál pro rozvíjení asociací. Výstavní projekt Herbář vychází z reflexe okolí galerie. Okolní příroda konkrétně květena autory zaujala a pojali ideu rozvíjet příběh květiny prostřednictvím jejího uchování a dalšího zkoumání v herbáři jako objektu, do kterého lze vejít.

více...

1. 3. - 23. 3. 2016
kurátorka: Lenka Sýkorová

V projektu pro Altán Klamovka Viktor Valášek reflektuje nedávnou výstavní historii galerie, která byla zaměřena na médium kresby. Autor oslovil předchozí vystavující, aby mu věnovali kresbu, která se nemusela vázat na konkrétní výstavu v Altánu Klamovka. Klíč výběru byl založen na tom, že daní umělci zde vystavovali. Viktor Valášek pak v rámci apropriace kresby přetvořil a tzv. recykloval v nové dílo.

více...

2. 2. - 27. 2. 2016
kurátorka: Lenka Sýkorová

Rukopis Karla Míška staví na humoru a určité grotesknosti na pozadí seriózní autorské výpovědi. Autor se věnuje grafickému designu celý život nejen jako aktivní tvůrce, ale také především jako pedagog a propagátor názoru, že kvalita vizuální kultury, která nás každodenně obklopuje určuje estetické cítění většinové společnosti. Pokud grafický design vnímáme v kontextu jeho hlavních funkcí – sdělit, informovat, instruovat a v neposlední řadě prezentovat.

více...