Karel Míšek: Kresba, barva, forma

  • Karel Míšek: Kresba, barva, forma
  • Karel Míšek: Kresba, barva, forma
  • Karel Míšek: Kresba, barva, forma
  • Karel Míšek: Kresba, barva, forma
  • Karel Míšek: Kresba, barva, forma

vernisáž v úterý 2. 2. 2016 v 17:00, výstava do 27. 2. 2016, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h
kurátorka: Lenka Sýkorová

Doprovodný program:
-  workshopy pro děti 3-10 let na téma autorské grafiky a plakátu – každou sobotu 15-16 hod. (rezervace na email augdesign@email.cz vhodná)
-  komentovaná prohlídka s kurátorkou a autorem v sobotu 27. 2. v 16 hod.

Současná výstava byla do programu Galerie Altán Klamovka zařazena v rámci mezigeneračního dialogu a to na základě spolupráce s FUD UJEP v Ústí nad Labem, kde Karel Míšek působí jako vedoucí Ateliéru grafického designu 1 a také z důvodu zkoumání média kresby. Právě důraz na kresbu se stal klíčový pro výběr autorských grafik a plakátů.

Rukopis Karla Míška staví na humoru a určité grotesknosti na pozadí seriózní autorské výpovědi. Autor se věnuje grafickému designu celý život nejen jako aktivní tvůrce, ale také především jako pedagog a propagátor názoru, že kvalita vizuální kultury, která nás každodenně obklopuje určuje estetické cítění většinové společnosti. Pokud grafický design vnímáme v kontextu jeho hlavních funkcí – sdělit, informovat, instruovat a v neposlední řadě prezentovat.

Vystavený cyklus grafik s názvem Změna funkce je založen na významové proměně předmětů každodenního užívání v rámci tvůrčí nadsázky. Grafiky vycházející z kresebného základu jsou autorem rozvíjeny pomocí barevné hravosti určující samotnou dynamiku díla. Pomocí metafory Karel Míšek otevírá nekonečné množství asociací u běžných předmětů. Nůžky, které pochodují, židle, jejíž nohy tančí či zašmodrchané hřebíky – situace, které se normálně nestávají, jsou autorem povýšeny do polohy absurdity a svérázné výtvarné výpovědi. Dále jsou vystaveny plakáty, které tvoří podstatnou část tvorby Karla Míška. Jedná se o plakáty týkající se společensko-politických témat, na jejichž vytvoření byl vyzván kurátory ze světových muzeí plakátu. Forma plakátů Karla Míška nese jasnou formu s emocionálně naplněnou energií sdělení. Kresba je zde spolu s barevností a textem základem pro jasné sdělení, které má mnohdy tvůrčí potenciál sociálně-kulturní angažovanosti.

Lenka Sýkorová