Martin Lukáč: Picnic with M. L & friends

  • Martin Lukáč: Picnic with M. L & friends
  • Martin Lukáč: Picnic with M. L & friends
  • Martin Lukáč: Picnic with M. L & friends
vernisáž v úterý 24. 5. 2016 v 18:00, výstava do 15. 6. 2016, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h
kurátorka: Lenka Sýkorová
Doprovodný program: workshopy pro děti 3-10 let každou sobotu na téma vaření

Martin Lukáč je absolvent bakalářského studia na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích (Ateliér současného obrazu Adama Szentpéteryho). Nyní studuje na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (Ateliér malby Jiřího Černického), kde se připravuje k obhajobě diplomové práce. V loňském roce byl na stáži na Akademii výtvarných umění v Lipsku. Jeho tvorba vychází z reflexe avantgardních předobrazů s příměsí současných trendů a hojného užívání intermediálních možností – od malby, koláže, kresby, objektu, akce po instalaci. Lukáčovo dílo sebou nese určité prohlášení, které vychází z jeho životního postoje. Prožívání každodenních i nových událostí umí velmi trefně přetavit do vizuální formy, která mnohdy v sobě nese lehkost ironie, přebujelou barevnost a smysl pro hru s divákem.

V Altánu Klamovka reflektuje specifičnost galerie jako kulturní památky v parku, kterou přetavil do funkčního současného umění. Krása altánu je tak proměněna v logo současného rázu – kulis, které vyzdvihnou možnosti památky jako atrakce. Lukáčův projekt je řešen jako exteriérová aktivita a atrakcí se tak stane piknik – občerstvení na vernisáži. Autor vychází z předpokladu, že návštěvníci vernisáže se vždy rádi napijí a najedí. Právě tento fenomén se stal základem pro happening, kdy vyzvaní Lukáčovi přátelé-umělci připraví hostinu – gastronomický zážitek, který bude možné zažít jen v daném čase a místě a díky kterému zde vznikne prostor pro dobrou náladu a prohloubení vztahů v rámci umělecké scény. Výstupem pro výstavu se tak stane videozáznam z akce.

Lenka Sýkorová