Viktor Valášek: Matěj Smetana, Markéta Hlinovská, Petr Dub, Juliana Höschlová, Pavla Gajdošíková, Jan Pfeiffer, Mira Gáberová, Miroslav Hašek, Petra Herotová, Conrad Armstrong

  • Viktor Valášek: Matěj Smetana, Markéta Hlinovská, Petr Dub, Juliana Höschlová, Pavla Gajdošíková, Jan Pfeiffer, Mira Gáberová, Miroslav Hašek, Petra Herotová, Conrad Armstrong
  • Viktor Valášek: Matěj Smetana, Markéta Hlinovská, Petr Dub, Juliana Höschlová, Pavla Gajdošíková, Jan Pfeiffer, Mira Gáberová, Miroslav Hašek, Petra Herotová, Conrad Armstrong
  • Viktor Valášek: Matěj Smetana, Markéta Hlinovská, Petr Dub, Juliana Höschlová, Pavla Gajdošíková, Jan Pfeiffer, Mira Gáberová, Miroslav Hašek, Petra Herotová, Conrad Armstrong
  • Viktor Valášek: Matěj Smetana, Markéta Hlinovská, Petr Dub, Juliana Höschlová, Pavla Gajdošíková, Jan Pfeiffer, Mira Gáberová, Miroslav Hašek, Petra Herotová, Conrad Armstrong

vernisáž v úterý 1. 3. 2016 v 18:00, výstava do 23. 3. 2016, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h
kurátorka: Lenka Sýkorová

Doprovodný program:
-  workshopy pro děti 3-10 let na téma recyklace a intervence v umění – každou sobotu 15-16 hod. (rezervace na email augdesign@email.cz vhodná)

Viktor Valášek je absolventem pražské Akademie výtvarných umění. Prošel ateliéry Malířská škola Vladimíra Skrepla, Škola malířských technik Zdeňka Berana a Škola grafiky Jiřího Lindovského. Také absolvoval studijní pobyty v Portu, v New Yorku a jednosemestrální stáž v ateliéru Intermediálních konfrontací Jiřího Davida. Jeho tvorba je charakteristická uchopením sociálně-politických témat formou klasických výtvarných technik – malbou a kresbou. Kupř. se dlouhodobě zabýval malbu výrazných hor, dominant krajiny, které lze v širším politickém kontextu vnímat jako měnící se symboly té či oné ideologie. Hora jako symbol názorů, pravd i lží byla autorem znázorňována na centrální kompozici na zeleném pozadí (greenscreenu). Důležitou roli zde sehrála i autorova angažovanost v procesu tvorby, protože namalování hory povětšinou předcházel i samotný fyzický výstup. Právě onen princip zdolání, poznání místních zvyků a poté výtvarného zpracování je pro tvorbu Viktora Valáška signifikantní. Samotný proces hledání inspirace, poznávání prostředí a navazování nových mezilidských vztahů je stejně hodnotný, jako samotné dílo, ve kterém se vše snoubí.

V projektu pro Altán Klamovka Viktor Valášek reflektuje nedávnou výstavní historii galerie, která byla zaměřena na médium kresby. Autor oslovil předchozí vystavující, aby mu věnovali kresbu, která se nemusela vázat na konkrétní výstavu v Altánu Klamovka. Klíč výběru byl založen na tom, že daní umělci zde vystavovali. Viktor Valášek pak v rámci apropriace kresby přetvořil a tzv. recykloval v nové dílo. Autorský vklad není jen v následné postprodukci děl, ale především v samotném procesu tvorby, a tím je návštěva ateliérů vybraných autorů a utužování vztahů na místní umělecké scéně. Podobný projekt v rámci malby autor použil v New Yorku či Dakaru, kde se ale především jednalo o proniknutí do daných uměleckých scén.

Lenka Sýkorová