Vis Naturae

  • Vis Naturae
  • Vis Naturae
  • Vis Naturae
  • Vis Naturae
  • Vis Naturae
  • Vis Naturae
  • Vis Naturae
  • Vis Naturae
  • Vis Naturae
  • Vis Naturae

David Madar, Pavel Matoušek, Štefan Pecko, Markéta Souhradová, Jana Stejskalová
vernisáž v úterý 20. 9. 2016 v 18:00, výstava do 15. 10. 2016, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h
kurátorka:
Lenka Sýkorová

Výstava Vis Naturae pracuje s institucionální kritikou. Propojuje tři alternativní a neziskové galerijní prostory – památkově chráněný Altán Klamovka v parku Klamovka v Praze, ústeckou outdoorovou Galerii In Vitro, která je nedaleko kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve třech betonových vitrínách přímo na ulici a mosteckou Galerii Bunkr nacházející se v podzemí bytového domu. Jak spojit dvě specifické galerie ze severu Čech a současně poukázat na to, že jsou vedeny umělci kurátory? Samozřejmě, že nejlépe přes médium výstavy, která bude pracovat s principy, které sami umělci kurátoři ve svých domovských galeriích řeší. Prvním je ohledávání hranic prostorových schémat běžného galerijního prostoru. U Galerie In Vitro je to práce s ulicí a otevřeným formátem vitrín. U Galerie Bunkr zas vypořádávání se se specifičností bývalého protiletadlového krytu. Druhý styčný bod je, že galerie spojuje zájem o publikum, které se rekrutuje s úzké komunity lidí zajímajících se o vizuální umění mimo hlavní centrum Prahy. Právě ona spolupráce mezi umělci, která je v regionu vždy velmi rozšířená jako to správné podhoubí, ze kterého místní scéna roste, je moment, který je na současné výstavě Vis Naturae nejdůležitější. Výstupem vzájemné participace dvou kurátorsko-uměleckých týmů z obou zmíněných galerií se tak stala instalace, reagující na mechanismy galerijního provozu s přihlédnutím ke specifičnosti všech třech zapojených galerií. V Altánu Klamovka to je omezení vycházející z faktu, že se jedná o památkově chráněnou budovu, kterou je nutné chránit a během instalace nepoškodit. Práce s publikem je zde směřována na aktivitu diváka. Samotná instalace nabádá diváka k větší aktivitě a zamyšlení, jak dílo vnímat bez zaběhnutých schémat interpretace současného umění. Návštěvník výstavy Vis Naturae je nucen se podívat vzhůru nad běžný pohled diváka a zároveň nově vnímat čistý galerijní prostor Altánu Klamovka, a tak pro sebe hledat nové limity galerijního prostoru.

Lenka Sýkorová

Galerie Bunkr v Mostě

Galerie In Vitro v Ústí nad Labem