Šárka Koudelová: Klam přeživších

  • Šárka Koudelová: Klam přeživších
  • Šárka Koudelová: Klam přeživších
  • Šárka Koudelová: Klam přeživších
  • Šárka Koudelová: Klam přeživších
  • Šárka Koudelová: Klam přeživších
  • Šárka Koudelová: Klam přeživších
  • Šárka Koudelová: Klam přeživších
  • Šárka Koudelová: Klam přeživších
vernisáž v úterý 19. 4. 2016 v 18:00, výstava do 21. 5. 2016, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h
kurátorka: Lenka Sýkorová
Foto: archiv autorky
Doprovodný program: workshopy pro děti 3-10 let každou sobotu na téma selfie

Šárka Koudelová studuje na Akademii výtvarných umění v Praze. Prošla Ateliéry Grafiky II Vladimíra Kokolii, Kresby Jiřího Petrboka a Malby II Vladimíra Skrepla, kde připravuje v současné době diplomovou práci. V loňském roce absolvovala stáž na Akademii výtvarných umění ve Vídni (Ateliér abstraktní malby Erwina Bohatscha). S Ondřejem Basjukem vedla prostor pro podporu umění na papíře - Galerii k.art.on v Praze, která se nacházela v Karlin Studios.

Šárka Koudelová ve své tvorbě, která vychází z malby, koláže, objektu a kresby, pracuje s předvídáním očekávání diváka výtvarného díla. Toto očekávání snoubí s uměleckou invencí, která se od divákova očekávání může radikálně lišit. Paradox chrlení nápadů, které není v možnostech autorky zpracovat, umocňuje experimentováním v materiálech a zkoumá tak možnosti malby třeba tím, že tvoří velmi pomalu. Malbu chápe jako součást vizuální kultury a způsob obrazového myšlení, jehož výsledkem vždy nemusí být závěsný obraz. Vizuální smog a obrazové impulsy, které vnímáme přes chytré telefony schválně v instalaci pro Altán Klamovka vyprázdnila, aby poukázala na myšlenkové impulsy, které by je mohly naplnit. Vyprázdněné gesto tak poukazuje k současné post-internetové době. Vizuální stránka jejích obrazů tak paradoxně může být chápána jako archaická, protože se autorka současně vztahuje k archivu a sedimentu usazování, jako součásti vědomí a přítomnosti. Šárka Koudelová pracuje s inspirací historických zdrojů, které zkoumá ne jako klasiku ale jako něco, co je nám velmi blízké. Kupříkladu Gutenbergův knihtisk klade do kontextu s dnešním osvobozením a zrychlením vizuálních vjemů pomocí internetu.

Lenka Sýkorová