Anna Ročňová a Jan Boháč: Herbář

  • Anna Ročňová a Jan Boháč: Herbář
  • Anna Ročňová a Jan Boháč: Herbář
  • Anna Ročňová a Jan Boháč: Herbář
  • Anna Ročňová a Jan Boháč: Herbář
  • Anna Ročňová a Jan Boháč: Herbář
  • Anna Ročňová a Jan Boháč: Herbář
vernisáž v úterý 29. 3. 2016 v 18:00, výstava do 13. 4. 2016, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h
VÝSTAVA Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ZKRÁCENA DO 13. 3
kurátorka: Lenka Sýkorová
Doprovodný program: workshopy pro děti 3-10 let každou sobotu na téma herbáře

Anna Ročňová a Jan Boháč se potkali v Ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Oba jsou již poměrně známými autory. Spolu vystavovali kupř. v pražském Pavilonu v roce 2012. Jejich tvorba nese zájem o výpravné instalace, ve kterých pracují se silným potenciálem materiálu a jeho vizualitou. Osobní pocity a zkušenosti často promítají do intermediální tvorby, která je často narativní. Autorské sdělení skrývají v popisných, ale někdy i v abstraktních sochařských formách. Právě ona oscilace mezi popisností a abstrakcí dodává jejich dílu špetku tajemství.

Altán Klamovka autory inspiroval silnou atmosférou, architektonickou podobou a blízkým parkem. Vztah k přírodě je pro Annu velmi důležitý a spolu s poezií tvoří základ její tvorby. Ona romantická poloha je u ní umocněna zájmem o experiment a intuici. Jan zase rád zpracovává osobní prožitky, které taví do výtvarné formy, jež nese potenciál pro rozvíjení asociací.

Výstavní projekt Herbář vychází z reflexe okolí galerie. Okolní příroda konkrétně květena autory zaujala a pojali ideu rozvíjet příběh květiny prostřednictvím jejího uchování a dalšího zkoumání v herbáři. Vytržení z přírody a adjustace do archivu spolu s odkazem na estetiku starých herbářů vnukla autorům nápad vytvořit herbář, který by balancoval na hraně architektury a objektu. Architektura v architektuře, tak je proměněn interiér altánu, který u autorů nejprve v exteriéru evokoval šachovou figurku krále, který zůstal na šachovnici osamocen nebo miniaturní zámek Hlubokou. Nakonec u nich vyhrála představa a fascinace změny v interiéru a vytvořili trojrozměrný herbář, do kterého se dá vejít, a který skýtá tajemství příběhů květin, které ukrývají ve své uschlé podobě pod průsvitným papírem svoji dokonalost a krásu.

Lenka Sýkorová