Eduardo Barrera Arambarri: Posters and other perilous paper fetishes

  • Eduardo Barrera Arambarri: Posters and other perilous paper fetishes
  • Eduardo Barrera Arambarri: Posters and other perilous paper fetishes
  • Eduardo Barrera Arambarri: Posters and other perilous paper fetishes

vernisáž ve čtvrtek 23. 6. 2016 v 18:00, výstava do 6. 7. 2016, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h
kurátorka galerie: Lenka Sýkorová
kurátor výstavy: Karel Míšek

Eduardo Barrera patří v Mexiku mezi mladé grafické designéry, kteří se ve své tvorbě zabývají systematicky plakátem. Jeho tvorba je emotivní, s výraznou stopou osobnosti autora.

Jedním ze základů tvůrčího procesu je sdělit prostřednictvím komunikačních nástrojů poselství. Toto poselství, vycházející z potřeby jedince nebo skupin, je rozdílné, ale i forma a kvalita vyjádření jsou velmi různorodé. Od momentu, kdy vstoupila na trh nová média multimediální formy vyjádření včetně interaktivního procesu, je skutečně nemožné tento proces ve všech směrech také postihnout. Nejen dnes, ale i v historii má a měl veškerý proces sdělení a informací několik vrstev. I v tomto procesu mohou lidé, jejich seskupení nebo jednotlivá společenství odlišně vnímat obrazovou a komunikační složku včetně textů. Tato názorová škála je velmi rozmanitá a stejně mnohotvárné je i její působení na diváky. O to cennější je proto pohled na autorovu tvorbu.

Barrerovy plakáty jsou  oproštěné od jisté kultivace, která je vlastní středoevropské scéně.
Nepodléhají ani módním vlivům, které jsou velmi často charakteristické a vlastní některým grafikům.

Spektrum témat, kterými se autor zabývá, sahá od sociálně-společenských až po osobní vyjádření k naléhavým problémům.  Aktuální témata mají i přes vzdálenosti mezi kontinenty prostřednictvím autorského sdělení co říci nám Středoevropanům, studentům a divákům.

Karel Míšek

Mexický grafický designér a typograf Eduardo Barrera Arambarri vystudoval National School of Plastic Arts na National Autonomous University of Mexico. Od roku 1999 spolupracuje s Xavierem Bermudezem – studio Trama Visual, magazin Ludica a Mezinárodní bienále plakátu v Mexiku. V roce 2008 získal hlavní cenu v kategorii novin a časopisů na Bienále Brno – Grand Prix Bienále Brno 2008.