Alice Klouzková: Indigo

  • Alice Klouzková: Indigo
  • Alice Klouzková: Indigo
  • Alice Klouzková: Indigo
  • Alice Klouzková: Indigo
  • Alice Klouzková: Indigo
  • Alice Klouzková: Indigo

23. 3. – 11. 5. 2022
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: Markéta Bendová
video: 
Tereza Havlínková

Opustit tradice předávané po generace, je jako vzdát se identity. Je to proces ztráty dějinného vědomí. Politika současného světa na jedno použití, nám v posledních letech ukazuje, že pokud o svět přestaneme pečovat, znamená to, že přestaneme pečovat i o sebe, protože lidé, kteří opouštějící tradice, zůstávají prázdní bez kořenů. Právě tato privace (nedostatek), způsobuje stále větší potřebu otázky jistého obratu k přírodním materiálům, k rukodělnosti, k řemeslu, k tradicím a k udržitelnosti do budoucnosti, a to jak ve volném umění, tak v designu. Láska k přírodě, k řemeslu a ke kulturnímu dědictví je signifikantní i pro českou módní designérku Alici Klouzkovou, která se intenzivně zabývá tradičními textilními technikami a jejich využitím v současném oděvním designu jedinečným propojením české tradice a současné módy. Alice Klouzková se soustředí na modrotisk, jehož výrobu realizuje ve spolupráci se Strážnickou modrotiskovou dílnou, která je jednou ze dvou posledních dílen u nás. V prezentovaném projektu pro Altán Klamovka představuje nejnovější část postdoktorandského výzkumu se zacílením na udržitelnost výroby oděvů v kontextu jejich barvení, které běžně představuje environmentální zátěž. Alice Klouzková hledá nové možnosti inovace tradiční techniky při využití lokálních přírodních zdrojů, a to konkrétně využití indiga z borytu barvířského při barvení. Autorka tak vyměnila část práce v ateliéru za dílnu, laboratoř a pole, čímž si našla nový smysl pro svou tvorbu. Prezentovaný projekt poukazuje na její pracovní proces zatížený odpovědností, čímž vytváří design s příběhem poučený historií.

Alice Klouzková vystudovala UMPRUM v Praze, kde po studiích působila na pozici asistentky v ateliéru Módní tvorba ak. mal. Josefa Ťapťucha a posléze MgA. Pavla Ivančice. Současně se zabývá teoretickou činností - dizertační práce na UMPRUM Reinterpretace tradičních textilních technik v kontextu soudobého oděvního designu (kniha Dědictví. Tradice, inovace, móda). V roce 2005 založila společně s Janou Jetelovou studio SISTERSCONSPIRACY. Od roku 2014 vede Ateliér módního designu na škole současného umění Scholastika. V roce 2017 vytvořila úspěšný výstavní projekt Modré inovace prezentující současné tendence v českém modrotisku, jenž se už představil ve Vídni, Londýně nebo Tokiu. V současnosti působí jako pedagožka v Ateliéru designu oděvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Lenka Sýkorová

Catalogue-Klouzkova