12. Virtuální bienále Praha 2022

  • 12. Virtuální bienále Praha 2022

Dvanáctá mezinárodní přehlídka výtvarného umění a designu v Praze.
Téma: TRADICE.

Mezinárodní projekt je rozdělen do dvou kategorií: profesionální a studentské kategorie. Zastupuje výtvarné umělce z České republiky, Číny, Ekvádoru, Filipín, Francie, Hong Kongu, Indonésie, Íránu, Japonska, Kanady, Kazachstánu, Kuby, Macaa, Maďarska, Mexika, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Singapuru, Slovenska, Srbska, Španělska, Tchaj-wanu, USA a Venezuely. Z přihlášených prací bylo vybráno 255 účastníků z 26 zemí; 122 profesionálů; 133 studentů; 52 univerzit.

Galerie Altán Klamovka, Praha, Česká republika, 29. 11. - 14. 12. 2022

Autoři projektu: Karel Míšek a Lenka Sýkorová.
Kurátorka projektu: Lenka Sýkorová
Grafická úprava tiskovin: Jakub Konupka

Organizační výbor / Karel Míšek (ČR, předseda výboru), Lenka Sýkorová (ČR) a Jakub Konupka (ČR).

Mezinárodní porota / Pekka Loiri (Finsko, předseda poroty), Marlena Buczek Smith (USA), Laze Tripkov (Makedonie), Li Zhongyang (Čína) a Lex Drewinsky (Německo).

Udržitelnost hodnot, které si předáváme z generace na generaci, je podstatou ochrany tradic, které tvoří naši kolektivní paměť. Tu lze chápat jako sdílenou identitu. Dnešní doba je typická nejistou přítomností a budoucností, a proto nám dává čím dál tím více pocítit a prožít opět minulost. Každodennost se již nezdá jako samozřejmá. Poslední léta před pandemií jsem žili v jisté formě neudržitelné akcelerace a zpřítomnění v době lockdownů nám přineslo čas k revizi našich identit, společenských hodnot a zastavení se. Zjistili jsme, že bez paměti a bez přítomnosti nemáme ani budoucnost. A naším úkolem se tak staly snahy rekonstruovat naši minulost.

Proto bylo vybráno téma tradice pro 12. Virtuálního bienále Praha 2022, které si sebou neslo i celou řadu klíčových slov, jakými jsou kořeny, národní příběhy, gender, post-kolonialismus a identita. Nejvíce dominantním a opakujícím se tématem se však stala otázka genderu, která souvisí s problematikou identity. Současně se ukázala i jistá roztříštěnost pohledů, co jsou ty naše tradice, které bychom si měly předávat. Vybraná kolekce plakátů je jistou sondou do společnosti v roce 2022 a přináší pohledy z 26 zemí světa. Ze zaslaných plakátů bylo vybráno 255, z toho 122 od profesionálů a 133 od studentů z 52 univerzit. Celkový výběr odkazuje opět k černobílému provedení s důrazem na kresbu jako základní médium pro vizuální vyjádření daného tématu formou uměleckého plakátu.

Mezinárodní projekt Virtuální bienále Praha je založen na principech nonverbální a mezikulturní komunikace. Projekt je dobrým příkladem zapojení vzdělávacího momentu do umělecké praxe formou konfrontace a vystavení děl, protože se prezentuje ve dvou kategoriích – profesionálů a studentů vysokých uměleckých škol. Za projektem stojí Galerie Altán Klamovka v Praze (Lenka Sýkorová) a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (Karel Míšek a Jakub Konupka). Výstava současně i ve virtuální galerii https://tradition-2022.tumblr.com.

Lenka Sýkorová

Tradition_catalogue