Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby

 • Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby
 • Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby
 • Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby
 • Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby
 • Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby
 • Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby
 • Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby
 • Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby
 • Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby
 • Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby
 • Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby
 • Marija Griniuk: Techno ponor do reflexivní malby

18. 5. — 13. 7. 2022
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Martin Máslo
video: Tereza Havlínková

Kolektivní paměť tvoří naši identitu. Integrita každé lidské osobnosti je tak úzce spjata s politickými, sociologickými a antropologickými souvislostmi dějinného vědomí lokality, do které jsme se narodili. Válkou na Ukrajině se nám ve středo-východním evropském prostoru otevřela celá řada traumat. Bývalé satelitní státy Sovětského svazu, které si v minulém století prošly sovětskou okupací se staly jakýmsi alarmem a nositeli prožité zkušenosti pro celou Evropskou unii. Ta si právě prochází společenským vývojem v rámci zrání morálních hodnot, které vedou k integrovanému rozvoji jednotlivce i celé západní společnosti. Po mnoha desetiletí klidu jsme tak v Evropě opět nuceni čelit otázkám vztahujícím se k základním lidským hodnotám jakými jsou morálka, svoboda a pocit bezpečí a domova. Současně se nám otevírá prostor pro vypořádání se s historickými křivdami.

Koloniální paměť v kontextu bývalého východního boku a vlivu Ruska na něj je přítomna i v rámci umělecké praxe litevské umělkyně Marije Griniuk prostřednictvím vyprávění, které zdědila v rámci nesení rodinné tradice a fotoarchivu. Autorka z těchto vzpomínek a podnětů vytváří jedinečnou výpověď vycházející z emocionálních předpokladů dějinného vědomí při procesu tvoření v kontextu národní identity. Projekt Techno‐Diving into Reflexive Painting odráží téma tradice v kontextu akčního umění střední a východní Evropy v historickém exkurzu a reflexe tvůrčího procesu postaveného na individuální zkušenosti umělkyně, která je do něj ponořena v rámci specifického sociokulturního systému daného regionu. V rámci svého uměleckého výzkumu se zabývá lokální kolektivní narativní praxí v kontextu eko‐násilí a post‐koloniální minulosti. Site‐specific projekt je vytvořen speciálně pro výstavu v Galerii Altán Klamovka v Praze. Autorka jej rozdělila do dvou částí. První část tvoří malby, které jsou umístěné speciálně od stropu do prostoru galerie a vytvořené technikou reflexivní malby na textil na plátně se sítotiskovými prvky. Reflexivní malby jsou výstupem a ilustrací uměleckého výzkumu a záznamu kreativního procesu, který poukazuje na vnitřní emocionální stavy umělkyně vznikající při tvorbě. Druhou podstatnou částí je mozaika různobarevných LED světel a zvuku, která bude zahrnovat živé vystoupení umělkyně zachycující její mozkovou aktivitu, měřenou pomocí EEG a prezentovanou pomocí speciálního prototypového softwaru. Získaná data budou promítánavdenvernisáženaobrazyvprostorugalerieanávštěvníciperforman- ce tak zažijí nevšední situaci propojení vizuálních a sluchových vjemů. Marija Griniuk je litevská umělkyně a doktorandka na University of Lapland ve Finsku. V roce 2018 hostovala jako lektorka na Akademii umění ve Vilniusu. Její výzkum se týká nových možností dokumentace performance, které vycházejí z obvykle neviditelných biometrických dat, jako je mozková aktivita.

Lenka Sýkorová

Podpořeno také z Lapin yliopisto a TelepART.

Griniuk-catalogue