Juraj Gábor: Pospícháš-li, pak tam nikdy nedorazíš

  • Juraj Gábor: Pospícháš-li, pak tam nikdy nedorazíš
  • Juraj Gábor: Pospícháš-li, pak tam nikdy nedorazíš
  • Juraj Gábor: Pospícháš-li, pak tam nikdy nedorazíš
  • Juraj Gábor: Pospícháš-li, pak tam nikdy nedorazíš
  • Juraj Gábor: Pospícháš-li, pak tam nikdy nedorazíš
  • Juraj Gábor: Pospícháš-li, pak tam nikdy nedorazíš

V sobotu 27. 5. 2017: 14–16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

V úvodu jsme se zaměřili na výtvarnou techniku kresby.  Ukázali si za účasti autora, jak se vytváří axonometrie a co je technický výkres. Dále bylo předvedeno, jak je možné kreslit do prostoru formou trojdimenzionální kresby pomocí grafitových tuh. Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci autora a animátorky se zúčastněné děti zapojili do tvůrčího procesu na téma ohledání historie materiálu, při kterém uplatnili vysvětlené výtvarné techniky.

Bylo to jediněčná příležitost potkat se a tvořit s autorem!