Jasmin Schaitl: Vzájemnost

  • Jasmin Schaitl: Vzájemnost
  • Jasmin Schaitl: Vzájemnost
  • Jasmin Schaitl: Vzájemnost

Doprovodný program:

středa 3. 11. 2021, 14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka. Na téma vzpomínání. Workshop otevírá otázky: jsme schopni převést pozitivní vzpomínky do abstraktních prostorových forem? Dokážeme to pomocí kresby drátkem? Můžeme zpětně prožít dané vzpomínky za pomocí hmatu a sluchu? 
sobota 8. 11. 2021, 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé na téma paměti a jak zachytit nehmotné vzpomínky a přenést je pomocí kreativně vedeného haptického gesta do kresebného protorového objektu.

Paměť a společnost
Výstava se zabývá vytvářením, aktivací a zdůrazněním kultury paměti v osobním i sociálně ‑politickém kontextu. Projekt zkoumá, jak je vlastní minulost nebo budoucnost v přítomném okamžiku často vnímána zkresleně. Jde o snahu získat realistický a jasný pohled na rozsah a potenciál lidské existence: Člověk může (pouze) změnit současnost, nikoli budoucnost, nikoli minulost. Díky poznání v přítomném okamžiku se minulost zdá být jiná, než ve skutečnosti byla. Formování názoru je proto vždy v „transformaci“ a závisí
na aktuálním stavu znalostí a životní zkušenosti.

Jasmin Schaitl