Andrea Lédlová: Zlatá socha

  • Andrea Lédlová: Zlatá socha

V sobotu 23. 9. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Zaměřili jsme se na tvůrčí práci převodu reality z trojrozměrného do dvojrozměrného prostoru čtvrtky. Měkkost šitých soch evokující monumentální plyšáky jsme si vzali jako předlohu. Kladli jsme si otázky: V čem se liší socha od malby a kresby? Jakou roli hraje hmat ve výtvarném umění?