Veronika Holcová: Legenda o vodě

 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě
 • Veronika Holcová: Legenda o vodě

25. 5. – 30. 6. 2021
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Dita Lamačová, Markéta Bendová
video: Dita Lamačová

Doprovodný program:

sobota 12. 6., 14-16:00 výtvarná dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou a autorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka,
sobota 19. 6., 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé.

Jaro je spjaté s táním ledovců a zurčení potůčků. Je silné svojí ozdravnou energií a očistnou aurou svěžího nového období plného sluneční energie, která s létem každý rok přichází. Současně se v každém z nás každoročně vynořují temné síly, strachy a úzkosti, se kterými jsme se v rámci tradice lidových rituálů různě vypořádávali a stále hledali pozitivní energii. S vodou je spjaté i proutkaření, které u Veroniky Holcové vyvolává silné vzpomínky na jejího otce, který byl proutkařem. Právě tyto vzpomínky se v galerii Altán Klamovka spojily s historií dané budovy neogotického altánu. Traduje se, že zde bylo možné se občerstvit a opláchnout u pramene Praga. V neposlední řadě právě devatenácté století, kdy tato stavba vznikla, bylo typické pro víru zdravých účinků vody. Výstava Legenda o vodě je tedy reflexí těchto inspirativních momentů a poukazuje na osobní mytologii autorky, která souzní s daným místem parku Klamovka. Veronika Holcová v napojení na místní genius loci prezentuje dva starší obrazy Anima a Společník, které sice pocházejí z jejího kanadského období, ale jsou stále aktuální i v novém výstavním kontextu. Svou silnou vizuální energií se stávají vstupní bránou k očištění od nánosů, které nám minulá pandemická zima připravila. Jsou vstupem do nového začátku, který je však v pozadí strážen temnými silami. Zurčení potůčku nám zde evokuje site-specific instalace, která diváky navádí modro-červenou stuhou k odhalení brány do duše, kterou můžeme chápat jako pramen života. Autorka nám tak otevírá cestu na pouť do snových krajin, ale současně v nás tříbí vizuální bystrost a přemýšlení nad uměním, které poskytuje prostor pro zklidnění a mentální očistu. Pojďme se plně ponořit do tradic proutkaření a návštěvu výstavy Veroniky Holcové spojit s pokusem o proutkaření v parku Klamovka a pomyslně se propojit s našimi předky!

Veronika Holcová je etablovanou českou umělkyní pohybující se jak na domácí, tak mezinárodní scéně. Vystudovala pražskou AVU a prošla si ateliéry Jitky Svobodové, Bedřicha Dlouhého, Vladimíra Skrepla a Vladimíra Kokolii. V rámci své umělecké kariéry si vybudovala rozpoznatelný rukopis, založený na prolínání figurativních a krajinných motivů, které diváka uvádějí do snového prostředí plného křehkých až surreálních figur na pozadí silně imaginativních krajin. Poslední její tvorba je poznamenaná delším pobytem v Ottawě, kde čerpala inspiraci v kanadské přírodě.

Kurátorský záměr v roce 2021 se vyvíjí v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost v umění, zlidnění mysli, minimalizace, návrat k tradici a mezigenerační dialogy nastupující a střední generace. V Altánu Klamovka proběhne jen pět výstav s důrazem na online dokumentaci a bohatý doprovodný program. Současně se galerie zaměří na prezentaci zahraničních autorů a prohloubení spolupráce s nimi.

Lenka Sýkorová

catalogue-Holcova