Darja Lukjanenko: Irij

  • Darja Lukjanenko: Irij
  • Darja Lukjanenko: Irij
  • Darja Lukjanenko: Irij
  • Darja Lukjanenko: Irij
  • Darja Lukjanenko: Irij
  • Darja Lukjanenko: Irij
  • Darja Lukjanenko: Irij
  • Darja Lukjanenko: Irij

8. 3. − 19. 4. 2023
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: 
Markéta Bendová
video: Tereza Havlínková

Na jaře 2022 zahájila ukrajinská umělkyně Darja Lukjanenko umělecký výzkum na téma každodenní činnosti, a to pečení chleba. Chléb jako důležitá potravina je také velmi symbolický v kontextu připomínání si hladomoru v letech 1932-1933 na Ukrajině. Ve stejné době, kdy Darja spustila výzkum, ruští vojáci začali ve velkém pašovat obilí a zahájili ničení jeho skladů na Ukrajině. Jako by se historie opakovala opětovnou genocidou na ukrajinský národ. Právě návrat k tradici pečení chleba, které se předávalo generačně v rodinách se stalo ústředním tématem pro výstavu v Altánu Klamovka v kontextu revize současnosti.

V Altánu Klamovka Darja oživuje bájné místo Вирій/Irij, kde podle pověsti tráví zimu ptáci spolu s dušemi předků. Ti se na jaře převtělují do ptáků vracejících se domů, aby požehnali sklizni a rodině. Proto Ukrajinci tradičně připravovali chleba ve formě ptáků, a to již od předkřesťanských dob. Darja vědomě pracuje s touto tradicí a sdílenou minulostí, kterou uvádí do současnosti. Hledá skoro zapomenuté slovanské zvyky a spojuje tak minulost s budoucností ukrajinského národa. V Altánu Klamovka přestavuje objekty z chleba ve tvaru ptáků, poslů jara. Současně zde můžeme spatřit i výšivku od její sestry Saši Lukjanenko, která potvrzuje nesení rodinné tradice, která je pro budoucnost tak důležitá.  Oživením tradice na pozadí rekonstrukce identity vypráví vizuálně starý pohanský rituál vítání jara. Spálená pšenice evokuje nejen minulou sklizeň, ale také ruské násilí na Ukrajině. A setí semínka zas naději pro celou zemi, která opět povstane. Obrácení se ke kořenům a ztraceným světům nám tak dává naději, abychom překonali temné časy a nalezli naději a požehnání pro budoucnost.

Výzkum ztraceného receptu starověkého ukrajinského chleba prizmatem kolonizace, rusifikace, sovětizačních procesů a rodinného příběhu politické deportace představuje Darja Lukjanenko jako umělecké a duchovní médium. Chléb se stává uměleckým dílem a také symbolem národně osvobozeneckého hnutí a odporu. Samotné pečení chleba je performancí. Darja prezentuje fragmenty receptu od své prababičky Darji a vytvořila tak sérii receptů, návodů a textů vyobrazených i na textilní instalaci. Projekt uvádí diváky do historie, kde chléb je plný krve, slz a potu. Ale přítomnost chleba je vždy útěchou, láskou, radostí a živou kolektivní pamětí.

Darja Lukjanenko pracuje jako interdisciplinární umělkyně. Pohybuje se napříč performancí, textem a kombinovanou technikou. Vystudovala žurnalismus na Ukrajině a nyní studuje na pražské UMPRUM. Její tvůrčí proces je založen na praktikách stimulace empatie, studiu pozice ne-humanismu a objevování forem vztahů bez nadvlády. Od roku 2022 mapuje procesy dekolonizace ukrajinské kultury a archivuje ruskou válku v ukrajinské mytologii.

Lenka Sýkorová

catalog-Irij