Alice Máselníková: Kde náležíme zemi, a ne naopak

  • Alice Máselníková: Kde náležíme zemi, a ne naopak
  • Alice Máselníková: Kde náležíme zemi, a ne naopak
  • Alice Máselníková: Kde náležíme zemi, a ne naopak
  • Alice Máselníková: Kde náležíme zemi, a ne naopak
  • Alice Máselníková: Kde náležíme zemi, a ne naopak
  • Alice Máselníková: Kde náležíme zemi, a ne naopak

26. 4. − 21. 6. 2023
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Markéta Bendová
video: Tereza Havlínková

Hledání smyslu života je posláním. Spiritualita, náboženství, víra ve vlastní schopnosti, láska k druhým a vášeň pro vnitřní naplnění jsou společníky na této cestě. Vytváří rámec samotného bytí. Příroda, ze které jsme vzešli a do které se opět navrátíme, je pro nás univerzem, které nelze opustit. Pokud jsme schopni se na ni správně napojit, může být také skvělým společníkem. Ve skandinávské mytologii má strom života Yggdrasil podobu vesmírného jasanu, který spojuje naši pozemskou existenci, která se vertikálně táhne od podsvětí až k nebesům. Kořeny i větvemi zastřešuje jak vnitřní, tak vnější lidský svět a je zdrojem vesmírné moudrosti. Alice Máselníková se inspiruje ve své tvorbě právě touto mytologií a prostřednictvím kreseb a maleb otevírá možné způsoby hledání smyslu všedního dne, křehkosti okamžiku radosti či všeobjímající obyčejné krásy, kterou jsme obklopeni. Smočit se v potoce, lézt po stromech či jen pozorovat ostatní živočišné a rostlinné „bytosti“ rozehrává ve svých obrazových výjevech, které jsou volně inspirovaná dějinami umění od renesančních po surrealistické předlohy. Pootevírá poučený vnitřní svět plný intimně-intuitivních gest, ale také univerzálních pravd.

V dílech Alice Máselníkové se prolíná důraz na tělesnost, autorskou poezii se snahou zachytit prchavý okamžik přítomnosti. Prostřednictvím malby, kresby a textu umělkyně zkoumá drobné denní zážitky a gesta – jak spolu komunikujeme a jak se dotýkáme svých blízkých, jak daleko jsme ochotni zajít, abychom se dostali se ze své existenciální samoty, nebo jakým způsobem se díváme na obyčejné denní předměty. Pro Altán Klamovka Alice Máselníková připravila site-specific instalaci, která reflektuje pomíjivost každodenních zážitků intimnosti, ale také vybízí k cestě hledání ztracených jistot a světů.

Alice Máselníková je česká malířka a kurátorka působící ve Stockholmu. Je jednou ze tří ředitelů uměleckého veletrhu Supermarket – Stockholm Independent Art Fair, zakladatelkou nezávislé galerie Flat Octopus a vedoucí evropského projektu Artist-Run Network Europe. Máselníková absolvovala bakalářské studium v oboru výtvarné umění a filozofie na Duncan of Jordanstone College of Arts and Design v Dundee a magisterský titul v oboru kurátorství na Stockholmské univerzitě. Studovala také výtvarné umění na Polytechnické univerzitě ve Valencii. Její práce byly vystaveny na řadě samostatných i skupinových výstav (naposledy Köttinspektionen, Uppsala; Galerie výtvarného umění, Náchod; Berg Gallery, Stockholm; Eulengasse, Frankfurt; a top e.V., Berlín) a je zastoupena v několika soukromých i veřejných sbírkách ve Švédsku i v zahraničí.

Lenka Sýkorová

catalogue-maselnikova