Petra Herotova: chvíli na Klamovce

  • Petra Herotova: chvíli na Klamovce
  • Petra Herotova: chvíli na Klamovce
  • Petra Herotova: chvíli na Klamovce
  • Petra Herotova: chvíli na Klamovce
  • Petra Herotova: chvíli na Klamovce
  • Petra Herotova: chvíli na Klamovce

vernisáž 18. 9. 2014 v 18:00, výstava do 12. 10. 2014

Za pěkného počasí si přineste deku.

kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: Markéta Bendová

Petra Herotová je absolventkou Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na VŠUP v Praze. Pracuje převážně s médiem kresby, které vnímá jako svébytné a to v kontextu postkonceptuálního myšlení. S kresbou tvoří jako se suverénním médiem v rámci galerijních instalací, performance, objektu či videa. Současná výstava vychází z historického kontextu místa – tedy parku a Altánu Klamovka. Kresba zde bude autorkou zprostředkována jako vjem, který rozezní jak historické tak odpočinkové danosti. Petra Herotová svou akcí “chvíli na Klamovce” naruší klasické schema chování návštěvníků vernisáže, která se tak stane jedinečným setkáním s historií parku Klamovka a nejenom něj, také s autorkou a se samotným galerijním prostorem. A to vše ve znamení šálku kávy.

Lenka Sýkorová

Jak bys charakterizovala svou tvorbu?

Mým hlavním vyjadřovacím médiem je kresba, kterou v poslední době stavím do konfrontace s principem kopírování, zmnožení, reprodukce… V rámci své tvorby zkoumám, čím vším se kresba v dnešní době všudypřítomných norem a strojů může stát. Přijímám principy „kopírování“ a aplikuji je do sféry rukodělnosti, která se možnosti vytvořit přesnou kopii vzpírá „tak nějak od přírody“. Možnost blížit se strojům mi je zdrojem zvláštního humoru z vyprázdnění tradičních představ o roli tvůrce. Můj kresebný styl charakterizují dva směry. Jedním pólem je pedantské šrafování, ať už iluzivní/realistické nebo monochromatické vyplňování formátu.

Druhým je naopak jednoduchá a strohá lineární kresba, která vychází z estetiky grafických značek, návodů, schémat či ilustrací.

Tvoje současná výstava v Altánu Klamovka. Jak bys ji vysvětlila návštěvníkovi?

Moje "výstava" resp. akce je založena na společném zážitku a sdílení na jeden večer. Když se účastníci rozejdou, v podstatě nic nezbyde (kromě vzpomínek a záznamu). To, co tedy bude poté v altánu vystaveno, rozhodně výstavou nazývat nechci. Půjde o textovou a obrazovou informaci o tom, co proběhlo. Vysvětlení: tentokrát jsem se chtěla vzdát autorství své vlastní kresby, stejně jako klasické podoby výstavy. Chci altán využít k účelu, k jakému byl původně určen, tedy odpočinku, osvěžení i kulturnímu prožitku v (rodinném či přátelském) kruhu. Víc asi v tuto chvíli psát nebudu.

Co tě na Altánu Klamovka a jeho prostředí nejvíce inspirovalo?

Jak jsem uvedla výše: především historie altánu, ale nejenom něj, ale celého parku Klamovka. Je to fascinující, co vše se na tomto místě dělo.

Petra Herotová