Pavla Gajdošíková: Zahrádka

  • Pavla Gajdošíková: Zahrádka
  • Pavla Gajdošíková: Zahrádka
  • Pavla Gajdošíková: Zahrádka

vernisáž 29. 4. 2014 v 18:00, výstava do 25. 5. 2014, galerie otevřena v sobotu a neděli 14-18h
kurátorka: Lenka Sýkorová

Pavla Gajdošíková je na české výtvarné scéně již známou umělkyní, která ve své tvorbě využívá velmi obratně média kresby. Tvoří však v rámci intermediální svobody i v dalších médiích - malbě a videu. Pavla Gajdošíková od svých studií na pražské Akademii výtvarných umělců zpracovává tématiku vymezení prostoru. AVU absolvovala v roce 2005, prošla jak ateliérem Vladimíra Skrepla, tak ateliérem Veroniky Bromové. Vedle své tvorby si také vyzkoušela kurátorkou činnost. Spolu s Petrou Herotovou a Danielou Baráčkovou uspořádala skupinovou výstavu Poslední prostor pro člověka v Karlin Studios v Praze v roce 2012.

Pavlu Gajdošíkovou fascinuje jak samotná architektura – exteriér i interiér, tak i tzv. životní prostor, který obýváme a subjektivně prožíváme. Tento soukromý prostor vycházející z architektury, lze ale vnímat z různých kontextů kupř. sociologického, psychologického, uměleckého... Definování prostoru ať již abstraktní formou nebo jen fragmentalizací příběhů, které jsou na dané místo navázané, Pavla Gajdošíková zpracovala i v aktuální výstavě Zahrádka. Ta vznikla přímo pro galerii Altán Klamovka. Výstavní projekt vychází z historie parku Klamovka, kde je umístěn neogotický altán.

Lenka Sýkorová

Jak bys charakterizovala svou tvorbu?
Během studií na AVU mě přitahovala práce s architektonickým prostorem, tematizace interiéru a exteriéru. Architekturu a její fragmenty jsem používala jako uzlový bod, inspiraci a východisko pro své projekty. V průběhu práce jsem se tímto tématem zabývala mnoha způsoby, od volného použití budov jako námětu pro zobrazení, po abstraktnější definování prostoru.

Prostor na jednu stranu vnímáme jako cosi vnějšího a existujícího objektivně mimo nás, na straně druhé však vnímání prostoru zásadně souvisí i naším vnitřním subjektivním prožíváním. Právě tento „prostor pro člověka“, jehož příkladem je prostor architektonický, pro mne v současnosti představuje aktuální téma.

Tvoje současná výstava v Altánu Klamovka. Jak bys vysvětlila běžnému návštěvníkovi?

Výstava se jmenuje Zahrádka, což je odkaz k dřívějšímu názvu parku Klamovka. Volně jsem se totiž inspirovala architektonickými objekty, pověstmi či historkami z tohoto místa. Pro altán chystám videoinstalaci, která vychází z původního konceptu tohoto parku, jehož součástí byla mimo jiné snaha o vytvoření jakési podivné divadelní atmosféry. V altánku plánuji vytvořit určitou metaforu divadélka – prostřednictvím časosběrného záznamu animovaných papírových dioramat může návštěvník vnímat nebo spíše tušit odkazy k místům a také konkrétním situacím, které se zde odehrály.

Médium kresby, co pro Tebe a Tvou tvorbu znamená?

Kresba je pro mne velmi zajímavé médium a ráda se k ní stále vracím. Momentálně se ji také snažím recyklovat prostřednictvím dalších médií jako jsou objekt, animace či video.

Pavla Gajdošíková

Více www.pavlagajdosikova.com