Markéta Jáchimová

  • Markéta Jáchimová
  • Markéta Jáchimová
  • Markéta Jáchimová
  • Markéta Jáchimová
  • Markéta Jáchimová

Výskyt

vernisáž 4. 2. 2014 v 18:00, výstava do 2. 3. 2014

kurátorka galerie: Lenka Sýkorová
architekt výstavy: Ondřej Čech
foto
: Jan Hromadko

komentovaná prohlídka s autorkou a kurátorkou dne 16. 2. 14-16:30

Markéta Jáchimová na sebe upozornila v roce 2010 na výstavě v zahradách Lichtenštejnského paláce v Praze a to bustou Václava Klause z ledu, která se v průběhu výstavy logicky roztekla a vytvořila pole možností pro interpelaci díla. Obsahem tohoto lehce angažovaného uměleckého gesta je práce s unikající formou, proměnou sochařské formy, znejistění diváka a nastolení otázek, co je ještě společensky únosné a co už přes míru. Ohmatávání hranic společenských konvencí na pozadí spontánní projevu v kontextu zapojení přirozených přírodních zákonitostí je pro tvorbu Markéty Jáchimové důležité. Zpracování přírodnin, které odkazují k prostředí vesnice, ze kterého autorka pochází, se nese v poetické rovině její tvorby, ve které jsou zastoupeny i prvky civilizace a to mnohdy vyjádřené syntetickými materiály. Civilizace vs. příroda. Organika, která prorůstá ven z jejích děl asi nejvíce značí její sochařský cit, ve které se snoubí romantika, zájem o kult s okouzlením městskou krajinou. Markéta Jáchimová studuje v Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové na VŠUP v Praze (dříve byla pod vedením Kurta Gebauera). Její tvorba nese autobiografické prvky, které velmi citlivě sochařsky zpracovává do objektů a instalací. Mnohdy jsou její díla založena na site-specific projektu a pracují s netradičním prostorem, který dotvářejí nebo oživují.

Lenka Sýkorová

Jak by jsi charakterizovala svou tvorbu?

Svoji současnou práci na prahu umění bych charakterizovala jako letmí dotek scénografie či ilustrace, zpracovaný prostorovou, sochařskou tvorbou, kterou studuji na UMPRUM v Praze. Sochařskými bajkami ztvárňuji problematické vize, situace, které mohou pro diváka vyústit v určitou pohnutku nebo ponaučení. Na jedné straně myšlenka vetknutá v materiálu a na druhé straně mystifikační prostředky v umění jsou mým dlouhodobým cílem...

Tvoje současná výstava v Altánu Klamovka. Jak by si vysvětlila běžnému návštěvníkovi?

Výstavu pro Altán Klamovka bych charakterizovala slovy: tma-prostor-iluze. Snažím se zde o navázání kontaktu s prostorem altánu, naprosto odlišným způsobem, a to nerespektováním samotného interiéru stavby a to ve smyslu ,,nežádaného výskytu“- instalace. Podivné situace, do které je altán a i divák uveden, navozují pocity, ze instalace je chce pojmout, současně ale také vyvolávají touhu prozkoumat to „podivné“. Divák zde asi neuvidí žádnou z tradičních výstav - performance, site-specific projekt atd. Instalace ,,Výskyt“ je jakousi mou možností, jak s altánem pracovat a navodit tak magickou atmosféru. Bude se jednat o geometrickou dokonalost, absolutno v interiéru, ve kterém se odehrává za hranicí další prostor, instituce neidentifikovatelného charakteru. Pomyslná otevřená kniha uprostřed Altánu Klamovka, jež nám dává nahlédnout na konec svých stránek.

Co tě na Altánu Klamovka a jeho prostředí nejvíce inspirovalo?

Altán v sobě uchovává cosi, co je pro mě zvláštní prázdnotou, prostor nacházející se uvnitř je pouhou bublinou prázdna a ticha, jež je obehnáno pře-romantickou neogotickou fasádou a s ní spjatými dekory balustrád a kanelovanými okny. Interiér je proto zcela volný pro naše myšlenky a představy.

Ráda diváka mystifikuješ a uvádíš do tajemna. Jak budeš diváka manipulovat nyní, jaké k tomu využiješ prostředky?

Situace, kdy je divák uveden do nepochopitelné instalace, se kterou by se rád seznámil, ale bude muset překonat možná pocity fobie, dle svého svědomí. Bude uveden dovnitř mé zhmotněné představy a bude na něm, jak si to vysvětlí. V prostoru altánu přistane cosi...

Markéta Jáchimová