Daniela Krajčová: Mapy priateľstva

  • Daniela Krajčová: Mapy priateľstva
  • Daniela Krajčová: Mapy priateľstva
  • Daniela Krajčová: Mapy priateľstva
  • Daniela Krajčová: Mapy priateľstva

vernisáž v úterý 5. 3. 2019 v 18:00, výstava do 30. 3. 2019, galerie otevřena ve středu a v sobotu 13-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová

Doprovodný program 30. 3. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Daniela Krajčová je absolventkou jak Vysoké školy výtvarných umění, tak Vysoké školy múzických umění v Bratislavě (Katedra animace). Její tvorba reflektuje sociální témata. Kresba je pro ni přirozeným médiem pro vyjádření námětů, které zpracovává formou ručně kreslených ilustrací či animací. V jejím díle však nalezneme i přesahy do interaktivních instalací a umělecké participace. Kresba je zde chápána jako vizuální médium, které nás všechny spojuje a skrze které jsme schopni uchopit a vyjádřit společenský vývoj kolem nás. Zájem o jedince uvnitř společnosti, jeho osud a politicko-sociální historické i aktuální kontexty jsou pro Danielou Krajčovou velmi důležité. Kresba se v jejím podání stává nástrojem pro kritiku stavu společnosti. Kresba jako skica, plánek, záznam či dokumentace je tak podstatnou součástí její tvorby.

V posledních letech Daniela Krajčová zpracovává tématiku migrace formou přímé interakce s utečenci žijícími na Slovensku, které přímo zapojuje do tvůrčího procesu. Geografické zakreslení vztahů je první fázi, kdy migranti kreslí mapu přátel žijících v jiných krajinách a současně popisují, co je s nimi spojuje a kde se poznali. Poté již autorka vytváří další kresebnou síť, která je její interpretací příběhů migrantů. Jedná se o volně stylizované asociace, které ilustrují jejich vyprávění. Narativní rovina je zde ukryta do překreslených rozhovorů a zmrazena do statického obrazu. Podkladová bílá bavlněná látka evokuje svou nestabilní formou křehkost osudů vybraného segmentu slovenské společnosti. Tento silně participativní projekt pracuje s konkrétními lidmi. Cílí na humánní kontext migrační krize, a to skrze jednotlivé příběhy s poukazem na etnografický podtext současného vývoje Evropy pod tlaky soužití odlišných kultur. Daniela Krajčová je autorkou, která se ve svých projektech věnuje základům humanismu. Svým zájmem o menšiny (utečence, Romy, Židy atd.) otevírá prostřednictvím výtvarných médií od kresby, animace, přes instalace a malby palčivé otázky dneška.

Lenka Sýkorová