National Identity

  • National Identity
  • National Identity
  • National Identity
  • National Identity
  • National Identity
  • National Identity

Národní identita – čínský studentský plakát v návaznosti na mezinárodní projekt Virtuální bienále Praha.

vernisáž úterý 19. 11. 2019 v 18:00, výstava do 14. 12. 2019,
galerie otevřena ve středu a v sobotu 13-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová. Spolupráce Tereza Nováková a Viktor Čech.
fotografie z výstavy: Filip Vido

Doprovodný program 14. 12. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Mezinárodní projekt Virtuální bienále Praha je založen na principech nonverbální a mezikulturní komunikace. Projekt je dobrým příkladem zapojení vzdělávacího momentu do umělecké praxe formou konfrontace a vystavení vlastních děl. Grafický design skloubením kresby, grafiky a typografie je vizuálním jazykem, který lze snadno uplatnit v sociálních otázkách. V roce 2007 byla založena platforma pro mezinárodní přehlídku plakátu s názvem Virtuální bienále Praha, která již představila několik globálních témat (například Global Crisis, Discrimination, Corruption, Fake News atd.). Za projektem stojí Katedra vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem (prof. Karel Míšek) a Galerie Altán Klamovka v Praze (Lenka Sýkorová). Poslední desátý ročník s tématem Fake News v roce 2018 propojil 232 umělců (142 profesionálů a 90 studentů) z 35 zemí světa. Linii kresby uchopujeme jako nástroj nonverbální komunikace napříč kontinenty, národy, která je všudypřítomná pomocí dostupného internetu. Udržitelnost neziskového projektu je založena na šetrnosti k životnímu prostředí formou redukce běžných nákladů (minimalizace tiskových a cestovních nákladů). Projekt je  založen na principech D.I.Y. bez vlivu velkých institucí avšak s důrazem na novou formou uměleckého vizuálního sdělení bez hranic mezi národy. K hodnocení plakátů dochází pomocí online komunikace mezi oslovenými profesionálními grafickými designéry. Projekt tím snadno překračuje hranice EU (Mexiko, Čína, USA atd.). Prostřednictvím nonverbálního vizuálního jazyka rozvíjíme přehlídku, kde lze rozeznávat vliv digitálních technologiích a všudypřítomného internetu, a tedy neustále dostupného vizuálního materiálu, avšak na pozadí těchto nezvratných změn, je tímto možné uchopit autorskou výpověď formou kresby a typografie jako důkaz kulturního dědictví, národní identity a rozmanitosti.

Právě téma identity se stalo nosným pro workshopy, které se uskutečnily pod vedením Lenky Sýkorové, Viktora Čecha a Terezy Novákové na podzim 2018 v Číně na třech čínských akademiích výtvarného umění (Shandong university v Jinanu, Hebei Academy of Fine Arts a Shanxi univerzity v Taiyuanu) v návaznosti na projekt Virtuální bienále Praha. Výstupním formátem se staly plakáty na téma národní identity. Výběr vystavených plakátů vzešel z mnohých konzultací a vzájemného poznávání naší evropsko-české identity konfrontované s asijsko-čínskou. Nakonec jsme stejně přišli, že nás všechny spojuje samotné jádro identity a tím je lidství. V Altánu Klamovka je nyní jedinečná příležitost shlédnou tuto kolekci plakátů vytvořených čínskými studenty.

Lenka Sýkorová