Mihaela Mihalache: Interior Construction and Deconstruction

  • Mihaela Mihalache: Interior Construction and Deconstruction
  • Mihaela Mihalache: Interior Construction and Deconstruction
  • Mihaela Mihalache: Interior Construction and Deconstruction
  • Mihaela Mihalache: Interior Construction and Deconstruction
  • Mihaela Mihalache: Interior Construction and Deconstruction
  • Mihaela Mihalache: Interior Construction and Deconstruction
vernisáž v úterý 25. 6. 2019  v 18:00, výstava do 29. 6. 2019,
galerie otevřena ve středu a v sobotu 13-17h
kurátorka: Lenka Sýkorová
fotografie z výstavy: Markéta Bendová

Doprovodný program 29 6. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Mihaela Mihalache vystudovala University of Art and Design, Cluj Napoca v Rumunsku, kde nyní dokončuje doktorandské studium. Její tvorba reflektuje výzkum prostoru a pohyb člověka v něm. Současně se zabývá sebepoznáním skrze malířské médium. V Altánu Klamovka bude prezentovat cyklus maleb – doktorandský projekt, ve kterém se soustředí na fenomén architektonického prostředí, které nás ovlivňuje a utváří. Vymezený prostor rozebírá v několika úrovních, a to jak z pohledu času, tak i místa. Jejími styčnými body pro uchopení reality jsou fyzické, idealistické i psychologické hranice, které si na místo pro život klade, a to jak z pohledu intimního, tak i veřejného prostoru.

Tvorba Mihaela Mihalache vychází z návrhu prázdné místnosti – ateliéru, bytu. Tento prostor dále v procesu malby buduje a ohledá metodou přidávání jednotlivých vrstev. Rozmístěním věcí a vnitřního vybavení tvoří kompozici interiéru, kdy každý přidaný prvek posouvá hranice jeho vnímání. Autorka se zaměřuje na zachycení perspektivy nesouladu, nejednoznačných vzorců a vizuálních hádanek, které uchopuje tmavými mnohdy až monochromatickými barvami. Figury, které se v jejích malbách objevují odkazují k zabydlení prostoru každodenním životem. Její interiéry prezentují různé životní situace, ale jsou také metaforami toku vnitřního a vnějšího světa umělce, který se ve své tvorbě pohybuje mezi agónií a extází, očekáváním úspěchu a zklamáním, pomyslně mezi životem a smrtí. Aktuální výstava Interior Construction and Deconstruction je tak zaměřena na umělcův život, který je rámován umělcovým tvůrčím prostorem, kde můžeme pocítit prázdnotu i plnost a lidská figura je náznakem jisté existenciální výpovědi samotného umělce. V Altánu Klamovka Mihaela Mihalache vytvořila z menších malířských formátů site-specific malířskou instalaci, která reflektuje „svým měřítkem omezený“ výstavní prostor.

Lenka Sýkorová