Pavel Trnka: Hranice stínu

  • Pavel Trnka: Hranice stínu
  • Pavel Trnka: Hranice stínu
  • Pavel Trnka: Hranice stínu
  • Pavel Trnka: Hranice stínu
  • Pavel Trnka: Hranice stínu

vernisáž v pondělí 4. 2. 2019 v 18:00, výstava do 2. 3. 2019,
galerie otevřena ve středu a v sobotu 13-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová

Doprovodný program 2. 3. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

„List papíru nemůže ani zemřít. Když list papíru spálíte, vidíte, že se promění v dým, páru, popel a teplo. List papíru trvá v jiné podobě. Říci, že když se něco rozložilo, již z toho nic nezbývá, je mylný názor, nazývaný názor dokonalého zániku.“ Takto poutavě vyjádřil pomíjivost vietnamský buddhistický mnich a mírový aktivista Thich Nhat Hanh. (In: Strach, základní průvodce, jak přežít bouři, str. 57). Z anglického originálu vydaného nakladatelstvím HarpeOne, New York, 2012.

Pavel Trnka kresbu vnímá jako svébytné výtvarné médium. Na samotné tvorbě jej fascinuje tvůrčí proces s uhlem, který je vlastně primitivní materiál spojující nás s prvními výtvarnými projevy jeskynních maleb. Současně uhel i dnes umožňuje umělcům bohatostí odstínů vyjádřit nejniternější emoce a situace, které nás obklopují. V Trnkově díle tak zaujímá kresba výchozí pozici, především pak její monumentální měřítko. Záměrná deformace reality se u něj propojuje s energií, kterou mu kresba sama poskytuje. Současně je inspirován čínskou a japonskou tušovou malbou. Lehkost naznačení pouhých bodů či čar propojuje se silnou expresí. Spolu s dynamikou námětu, který vychází z autorova pozorování mezilidských vztahů a společenského vývoje, dochází do polohy monochromních kreseb vyzařujících pulsující i klidovou energii. Meditativní poloha díla je jeho nedílnou součástí a projevuje se i v nové kresebné instalaci, která je prezentována v Altánu Klamovka.

V expozici Hranice stínu Pavel Trnka rozvíjí na dvou monumentálních a třech menších kresbách téma imaginativní krajiny, ve které se jako zjevení tkví zaklesnutá industriální architektura. Naznačená situace nás vtahuje do jakéhosi mezičasu apokalypsy zničené městské krajiny, kterou si nazpět bere sama příroda. Technický ráz architektury naznačený v centrální kresbě V horách je pak rozpracován v detailech do menších kreseb, které divákovi přibližují pohled dovnitř zkázy. Kombinace uhlu, tuše a rzi umožnuje hru s barevnými akcenty, současně odkazuje k procesu rozpadu a zániku. Pomíjivost se tak stala pro Pavla Trnku klíčovou náplní při tvorbě aktuálního cyklu a poukazuje na autorův dlouhodobý zájem o experiment, improvizaci a meditaci. Autor tak otevírá otázku o neexistenci dokonalého zániku.

Pavel Trnka je umělec působící v Praze a Plzni, kde absolvoval Ústav umění a designu na Západočeské Univerzitě v Plzni (dnešní Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU). Od roku 2008 zde působí jako odborný asistent kresby a malby. V roce 2012 založil časopis komiksu, ilustrace a kresby: Caves s cílem upozornit na kvalitní tvorbu českých autorů.

Lenka Sýkorová