Výstavní plán 2024

  • Výstavní plán 2024
  • Výstavní plán 2024
  • Výstavní plán 2024

V roce 2024 se kurátorský záměr nadále vyvíjí v návaznosti na aktuální témata v současném umění, jakými jsou udržitelnost (nerůst), zklidnění mysli (zpřítomnění), minimalizace (životní nastavení) a návrat k tradici (hledání kořenů).

Klíčovými médii jsou současná kresba, site-specific art, fenomén artist-run spaces a spolupráce se zahraničními umělkyněmi a umělci v mezikulturním a mezinárodním kontextu. Dále je veden důraz na představení mladé a střední generace vizuálních umělců. Výstavní plán zkoumá fenomény: „současné kresby s přesahy“, možnosti „nezávislého kurátorství“ a různých formátů spolupráce“ v návaznosti na již vydané čtyři odborné publikace. Prezentováni budou turecká umělkyně Gözde Ju, švédská umělkyně Susanne Lund Pangrazio a polský umělec Konrad Juściński.

Současně se Altán Klamovka prezentuje na zahraničních přehlídkách v dubnu na Supermarket Independent Art Fair ve Stockholmu a v září v Interface v Irsku.

Altán Klamovka si klade za cíl vytvořit autonomní výstavní zónu pro české i zahraniční vizuální umělce. Galerie napomáhá jejich profesionálnímu rozvoji. Výjimečnost galerie, i když disponuje malým výstavním prostorem, je v možnosti pracovat se site–specific projekty.

harmonogram výstavní činnosti
kurátorka: Lenka Sýkorová

Gözde Ju (TR, DE): Vykořeněná
14. 3. - 1. 5. 2024

Supermarket Art Fair, Stockholm, Švédsko
Veronika Holcová, Jan Pfeiffer a Dorota Sadovská
Lost in Time
25. - 28. 4. 2024

Susanne Lund Pangrazio (SE)
14. 5. - 3. 7. 2024

Interface, Irsko
15. - 28. 9. 2024

Konrad Juściński (PL)
3. 10 - 13. 11. 2024