NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase

  • NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase
  • NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase
  • NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase
  • NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase
  • NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase
Publikace NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase: nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně 2000–2016 přináší pohled na rozvoj profese kurátora v České republice. Cílovou skupinou čtenářů jsou studenti vysokých škol se zaměřením na dějiny umění, kurátorství a vizuální umění a nejen odborná veřejnost. Cílem textu je dokumentovat projevy kurátorství definované pojmy: nezávislý kurátor a umělec-kurátors důrazem na experiment, a pojmem nezávislá galerie vedená v intencích laboratoře současného vizuálního umění. Jsou mapovány dílčí kurátorské aktivity s přihlédnutím k vytyčeným pojmům. Smyslem je zachytit časově pomíjivé projevy české vizuální scény s důrazem na jejich komunitní charakter a dokázat, že se v nedávné historii etablovaly do oficiálních struktur české a potažmo slovenské vizuální kultury.

Publikaci vydala:
© Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2016
Vydání první
Počet stran: 200

ISBN 978-80-7561-028-7