Lucie Nováčková: NENAMALUJEŠ, CO JSI NENAŠLA/move the place

  • Lucie Nováčková: NENAMALUJEŠ, CO JSI NENAŠLA/move the place
  • Lucie Nováčková: NENAMALUJEŠ, CO JSI NENAŠLA/move the place

vernisáž  23. 6. 2015 v 16:00, výstava do 5. 7. 2015
kurátorka:
 Lenka Sýkorová

Lucie Nováčková je absolventka malby na FaVU VUT v Brně v roce 2010.  Ve své tvorbě se mino malbu věnuje také textilním technikám a scénografii. Také vytváří objekty a instalace. Lucii Nováčkovou zajímá samotný proces vzniku díla a tak často hledá vhodné výrazové prostředky. V její malbě nacházíme jak abstraktní polohy, tak i náznaky reality. Pro Altán Klamovka připravila cyklus maleb, které vznikly z potřeby mapovat a zhmotnit prostor, ve kterém autorka již neměla možnost se pohybovat, ale přesto je pro ni tento prostor velmi zásadní. Tvorba Lucie Nováčkové je cyklická a charakteristická svým zaujetím vizuální pamětí a hledáním osobního prostoru.

Lenka Sýkorová