8. Virtuální bienále Praha 2015

  • 8. Virtuální bienále Praha 2015
  • 8. Virtuální bienále Praha 2015
  • 8. Virtuální bienále Praha 2015
  • 8. Virtuální bienále Praha 2015
  • 8. Virtuální bienále Praha 2015
  • 8. Virtuální bienále Praha 2015
  • 8. Virtuální bienále Praha 2015

AUG DESIGN pořádá osmý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma PŘÁTELSTVÍ.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z Argentíny, Běloruska, Brazílie, Bulharska, České republiky, Číny, Ekvádoru, Finska, Francie, Itálie, Indonézie, Iranu, Kypru, Maďarska, Makedonie, Mexika, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruské federace, Slovenska, Španělska, Taiwanu, Turecka a USA.

vernisáž 17. 11. 2015 v 18:00, výstava do 12. 12. 2015
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16
úvodní slovo a vyhlášení výsledků soutěže: Karel Míšek a Lenka Sýkorová
kurátorka projektu: Lenka Sýkorová
Grafická úprava tiskovin: Jakub Konupka

Organizační výbor / Lenka Sýkorová (ČR, předsedkyně výboru), Jakub Konupka (ČR), Jan Hora (ČR) a Jiří Toman (ČR).
Li Xu konzultant projektu za Čínu.

Mezinárodní porota / Karel Míšek (ČR, předseda poroty), Robert Paršo (SK), Alain Le Quernec (FR), Jakub Konupka (ČR) a Lenka Sýkorová (ČR).

Osmý ročník mezinárodní přehlídky autorského plakátu Virtuální bienále Praha propojil 266 umělců z 26ti zemích světa. Prezentuje práce ve dvou kategoriích: profesionálů a studentů vysokých uměleckých škol, kterých se letos zapojilo 48. Za organizací výstavního projektu stojí Asociace užité grafiky, Ateliér grafického designu 1 FUD UJEP v Ústí nad Labem a Galerie Altán Klamovka v Praze.

Tématem pro rok 2015 se stalo PŘÁTELSTVÍ a to jak z pohledu vlastní reflexe tohoto společenského tématu, tak také jako reakce na aktuální společensko-kulturně-politický vývoj. Vystavené plakáty v černo-bílém provedení velmi trefně komentují přátelství od symbolu rukou, přes figurativní motivy odkazující k existenciálním polohám, až po zachycení něčeho efemerního, co nás všechny spojuje. Přátelství je základním kamenem lidství. Cílem organizačního výboru bylo poukázat na přátelství přes filtr sociálních sítí, které jej na oko rozšiřují, ale také velmi zrádně ubírají na jeho autenticitě, tak i na problematiku současné vlny uprchlíků do Evropy, díky které si ověřujeme toleranci a přátelství k lidem vzdálenějších kultur, kteří se časem mohou stát našimi přáteli. Přehlídka se odehrává především ve virtuálním prostředí, propojuje celý svět pomocí internetu, a tak naplňuje ideální podmínky pro reflexi změn celosvětové společnosti.

Virtuální bienále Praha probíhá jak ve virtuální prostředí (friendship-2015.tumblr.com), tak na reálném místě v Galerii Altán Klamovka v Praze. Právě díky internetu jsou organizátoři přehlídky schopni oslovit celou škálu grafických designérů z celého světa a v rámci dvou měsíců s nimi navázat spolupráci a vytvořit hodnotnou sbírku autorských plakátů na dané téma. Součástí je také hodnocení prací mezinárodní porotou. Vystavené plakáty tak jako každý rok nepostrádají vtip, nadsázku a ironii za pomocí vizuální zkratky, kresebné techniky a grafického zpracování.

Lenka Sýkorová