Edita Pattová: Změna účelu vozidla

  • Edita Pattová: Změna účelu vozidla
  • Edita Pattová: Změna účelu vozidla
  • Edita Pattová: Změna účelu vozidla

vernisáž ve středu 19. 8. 2015 v 16:00, výstava do 20. 9. 2015
kurátorka: Lenka Sýkorová

Edita Pattová je absolventka malby na FaVU VUT v Brně. Její malířská poloha vychází ze subjektivního pohledu vnímání světa. Autorka se inspiruje a pracuje i s médiem fotografie či projekce. Vytváří dynamicky barevný malířský časoprostor, který  zaměňuje realitu za fikci a naopak. Její tvorba v posledních letech využívá statického závěsného obrazu, který je doplněn projekcí, která umožňuje divákovi interaktivně zasahovat a měnit výsledné dílo.

V Altánu Klamovka vystavila cyklus Změna účelu vozidla, který je autobiografickým zachycením reálné situace, kterou autorka musela řešit po nabourání vozidla. V rámci likvidace vraku se setkala s formulářem na ekologickou likvidaci, který ji svým názvem „Změna účelu vozidla“ inspiroval a pojmenoval i její dílo. Jde o to, že úřad majitel vraku musí přesvědčit o tom, že změnil jeho účel, tedy musí jej zdokumentovat a na základě jeho uznání jej úřad vyjme z evidence. V rámci tohoto procesu se Edita Pattová rozhodla vrak zhodnotit a přetvořit na umělecké dílo. Malovala přímo na černý povrch kapoty MBW. Černou metalízu využila nadvakrát. Poprvé při procesu malování, kdy přenesla část vraku do pokoje. Zde metalíza fungovala jako zrcadlo, na povrchu se odrážel interiér, světlo házelo stíny. Autorka se inspirovala touto změnou a zachytila realisticky vše, co viděla i sebe. Změnu výsledného obrazu přenesením do výstavního prostoru využívá Edita Pattová podruhé, kdy pracuje s odrazem dalšího prostoru. Divákovi se tak otevírají dva prostory. Jeden intimní ze života autorky a druhý přímo v galerii, ve kterém sám divák hraje určitou aktivní roli.

Edita Pattová byla v roce 2008 a 2013 nominována na Cenu kritiky za mladou malbu, v roce 2011 na ESSL Art Award CEE a v roce 2013 získala 4. Místo na IX. Mezinárodním bienále současného umění ve Florencii.

Lenka Sýkorová