asociace užité grafiky a grafického designu

výtvarná dílna

Od roku 2016 pořádáme v Altánu Klamovka výtvarné dílny pro děti. Jejich program probíhá vždy jednou měsíčně ovíkendu v průběhu aktuální výstavy a to v určený den po hodinových blocích - začátek v 14:00 a 15:00. Jednoho bloku se mohou účastnit maximálně 3 děti s doprovodem vzhledem k omezeným prostorovým možnostem galerie. V úvodu se vždy zaměříme na výklad k výstavě. Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci animátorky se zúčastněné děti zapojují do tvůrčího procesu na dané téma. Poté následuje komentovaná prohlídka pro dospělé.


Účastnický poplatek dobrovolný.
Maximální počet účastníků na hodinu jsou tři děti s doprovodem.
Výtvarný materiál k dispozici.

fotografie Markéta Bendová

Ondřej Basjuk: Teorie lži

Doprovodný program v rámci Dnů Prahy 5. Otevřeno mimořádně v neděli 19. 2. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Animační dílna:

Program animační dílny proběhl od 14 hodin. V úvodu jsme se zaměřili na pravdu, lež a iluzi. Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci animátorky se zúčastněné děti zapojily do tvůrčího procesu na téma iluze v umění.

Jan C. Löbl: Vikuk ušák

Doprovodný program v sobotu 25. 3. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Program výtvarné dílny proběhl od 14 hodin. V úvodu jsme se zaměřili na proces vytváření látek se vzory. Zkoumali jsme otázky: Jak vznikají látky se vzory? Jakou úlohu v tom může hrát grafický designér, ilustrátor a textilní designér? Co je to desén? Jak vzniká kresba na materiál? Jakou úlohu v tom hraje kresba jako taková? Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci Jan C. Löbla se zúčastněné děti zapojily do tvůrčího procesu na téma vyprávění v umění, při kterém uplatnily vysvětlené výtvarné techniky.

 

Kateřina Dobroslava Drahošová: MEDICINBAL

Doprovodný program v sobotu 25. 3. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

V úvodu výtvarné dílny jsme se zaměřili na výtvarnou techniku kresby. Zkoumali jsme její různé polohy. Ukázali si, jakse vytváří čára, plocha a struktura. A jak kresbou zaznamenat každodenní maličkosti, uchopit hmotný i duchovní svět. Také jakou úlohu má metafora ve výtvarném umění. Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci animátorky se zúčastněné děti zapojily do tvůrčího procesu na téma vyprávění v umění, při kterém uplatnily vysvětlené výtvarné techniky.

Juraj Gábor: Pospícháš-li, pak tam nikdy nedorazíš

Doprovodný program v sobotu 27. 5. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

V úvodu se zaměřili na výtvarnou techniku kresby.  Ukázali si za účasti autora, jak se vytváří axonometrie a co je technický výkres. Dále si předvedli, jak je možné kreslit do prostoru formou trojdimenzionální kresby pomocí grafitových tuh. Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci autora a animátorky se zúčastněné děti zapojily do tvůrčího procesu na téma ohledání historie materiálu, při kterém uplatnily vysvětlené výtvarné techniky.

fotografie Markéta Bendová

Jana Bernartová: Výchozí nastavení

Doprovodný program v sobotu 17. 6. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

V úvodu jsme se zaměřili na digitální media a jejich uplatnění v současném výtvarném umění. Ukázali si za účasti autorky, jak lze uchopit digitální barvu konkrétně modrou na různých nosičích (obrazovek – tabletu, mobilu a monitoru) a jak se liší od fyzického modrého pigmentu. Dále si předvedli, jak je možné virtuální digitální prostředí přetáhnout zpět do reálného hmatatelného světa. Vysvětlili si tak pojem post-internet. Následně pomocí různých výtvarných technik za pomoci autorky a animátorky se zúčastněné děti zapojily do tvůrčího procesu na téma digitálních technologií a jejich působení na naše vizuální vnímání.

Veronika Přikrylová: OREL JE OREL JE OREL JE OREL

Doprovodný program v sobotu 24. 6. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Jaká je podoba současné sochy? Galerijní animace se zaměřila na pochopení jejích abstraktních poloh. Jako příklad jsme si vzali jednu sochu, jednoho orla, kterého jsme oblékali a zároveň objevovali to, co je považováno za figurativní soochařství.

Andrea Lédlová: Zlatá socha

Doprovodný program v sobotu 23. 9. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Program animační dílny proběhl od 14 hodin. Zaměřili jsme se na práci z trojrozměrného do dvojrozměrného prostoru.

Slavomíra Ondrušová: Zatiaľ je to tak ako to je

V sobotu 14. 10. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti pracovaly na téma šperku a odhalení tajemství, jak vzniká. Kreslily v prostoru pomocí drátku, který zapichovaly do předem vymodelovaných voskových objektů.

Virtual Biennale Selection 2007-2017

V sobotu 9. 12. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti pracovaly na téma přátelství formou autorského plakátu.