Výtvarná dílna

  • Výtvarná dílna

Od roku 2016 pořádáme v Altánu Klamovka výtvarné dílny pro děti.

Program výtvarných dílen probíhá v průběhu aktuální výstavy a to v určený den po hodinových blocích - začátek v 14:00 a 15:00. Jednoho bloku se mohou účastnit maximálně 3 děti s doprovodem vzhledem k omezeným prostorovým možnostem galerie.

V úvodu se vždy zaměříme na výklad k výstavě. Následně využitím různých výtvarných technik za pomoci animátorky se zúčastněné děti zapojují do tvůrčího procesu na dané téma. Poté následuje komentovaná prohlídka pro děti a dospělé. Účastnický poplatek je dobrovolný.

Maximální počet účastníků na hodinu jsou tři děti s doprovodem.
Výtvarný materiál k dispozici.