2018

  • 2018
  • 2018
  • 2018
  • 2018
  • 2018
  • 2018

Výtvarná dílna pro děti 15. 5. 2018 od 16 do 19 hodin přestavila malým návštěvníkům tajemství výtvarných technik na pozadí netradiční Galerie Altán Klamovka. Lektorka dětem vysvětlila důležitost techniky kresby, která je základem pro ostatní výtvarná média (socha, malba, architektura). Dále byly obeznámeny se základním pojmoslovím jak z tvůrčí oblasti - kupř. co je to akvarel atd., tak i s chodem galerie - kupř. kdo je to kurátor a restaurátor atd. Netradičně mimo otevírací hodiny se tak galerie v úterý 15. 5 otevřela pro děti s doprovodem od 16 do 18 hodin. Poté následovala komentovaná prohlídka od 18hod.

Výtvarná dílna pro dospělé 23. 5. 2018 od 17 do 19 hodin se zaměřila na uvolnění tvůrčí energie pomocí vybraných výtvarných technik. Účastníci si zkusili kresbu v plenéru v parku a následně si zvolili druhé médium, do kterého daný motiv převedli. Pochopíili tak principy intermediální tvorby a odnesli si domů svá díla.