Výstavní plán 2022

  • Výstavní plán 2022
  • Výstavní plán 2022
  • Výstavní plán 2022

V roce 2022 se kurátorský záměr vyvíjí v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost, zklidnění mysli, minimalizace a návrat k tradici. Proběhnou čtyři výstavy s delším trváním a s propracovanější dokumentací se zacílením na současnou kresbu s přesahy a site-specific projekty založené na spolupráci se zahraničními autory v mezikulturním a mezinárodním kontextu. V první polovině roku se představila česká textilní designérka Alice Klouzková a litevská vizuální umělkyně Marija Griniuk. V květnu jsme se prezentovali na mezinárodní přehlídce Supermarket Art Fair ve Stockholmu. Podzimní sezónu zahájí irská umělkyně Alannah Robins. Závěrem roku bude prezentována mezinárodní přehlídka autorského plakátu 12th Virtual Biennale Prague na téma tradice.