Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles

 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles
 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles
 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles
 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles
 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles
 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles
 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles
 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles
 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles
 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles
 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles
 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles
 • Altán Klamovka v Durden and Ray Gallery v Los Angeles

Durden and Ray Gallery, Los Angeles
1206 MAPLE AVENUE #832, LA, CA

Searching for lost worlds
22. 10. – 4. 11. 2023

Umělci: Jana Bernartová (CZ), Jorin Bossen (US), Petr Dub (CZ), Roni Feldman (US), Brian Thomas Jones (US), Jiří Kovanda (CZ,) Karolina Lizurej (PL), Darja Lukjanenko (UA), Jan Pfeiffer (CZ) and Hanna Råst (FI)
Kurátorka: Lenka Sýkorová (CZ)
Grafickou designérkou výstavy je Darja Lukjanenko.
Produkce Brian Thomas Jones.

Současnost lze definovat jako nejistou, rychle se měnící realitu. Její zkušenosti vedeme paralelně ve fyzickém i ve virtuálním světě. Žijeme v době, kdy se obraz opět stává nejčitelnějším nosičem informací napříč kulturami a kontinenty. A naše paralelní digitální identita přináší celou řadu výzev, jak prezentovat sebe i ostatní. Současnost přináší do pole zájmu estetiku dystopie, mýtů a hledání ztracených světů. Sebeidentifikace je stále složitější proces a hledání nových kulturních vzorců nás často zavede na cesty alternativních světů, které odkazují na současnou estetiku zdánlivě nekonečných fantasy sérií nebo novoromantismu v současném umění.

Vystavovaní umělci odrážejí nejistotu současnosti a určité hledání ztracených světů, kde lze každý stín chápat v kontextu Platónových představ jako odraz absolutní pravdy skutečnosti. Společenské výzvy posledních let nás naučily věnovat větší pozornost každodennímu dění, chvíli zpomalení a plnému vnímání tady a teď. Kresba jako intimní gesto je mnohými umělci vnímána jako nejpřímější médium pro vyjádření zážitků se specifickým smyslem pro vnímavost k povšimnutí si velkých či malých dějin, které se právě odehrávají. Kresba poskytuje prostor, kde můžete zpomalit. Můžete také přemýšlet prostřednictvím kreslení. Náčrt nápadu provází umělce od nepaměti. Spojením mysli, oka a ruky dokážou zachytit svět kolem nás. Spojení myšlení a kresby je základem pro vznik kurátorského projektu.

Obsahově se na výstavě prolínají mnohá aktuální témata současného umění: téma péče (Hanna Råst, Jiří Kovanda), poučení historií (Karolina Lizurej, Darja Lukjanenko, Petr Dub), revize současnosti (Jana Bernartová, Jan Pfeiffer, Brian Thomas Jones) a zpřítomnění (Roni Feldman a Jorin Bossen). Budoucnost můžeme měnit jedině v současnosti, pokud si plně uvědomíme přítomnost a opravíme špatné nastavení mysli nesené z minulosti. Výstava vznikla v rámci mezinárodní spolupráce mezi artist-run spaces Altán Klamovka Gallery a Durden and Ray Gallery. Je jedinečnou přehlídkou spolupráce mezi evropskými a americkými umělci.

Catalogue-Searching-for-lost-worlds