Adéla Součková: X

  • Adéla Součková: X
  • Adéla Součková: X
  • Adéla Součková: X
  • Adéla Součková: X

vernisáž 28. 8. 2012 v 18:00, výstava do 23. 9. 2012
kurátorka: Lenka Sýkorová

Adéla Součková je studentkou v 5. ročníku na AVU v Praze v Ateliéru malby Vladimíra Skrepla. Obsahem její tvorby jsou většinou existencionální témata – bytí či nebytí, láska, štěstí, neštěstí a smrt. Výslednou výtvarnou formu autorka teprve zkoumá, a tak velmi ráda experimentuje a kombinuje klasické výtvarné techniky s předměty, se kterými se každodenně setkává každý z nás, jako například popel, čaj, odpadky atd. Pro Adélu Součkovou je pak ještě příznačná práce s archetypální tematikou. Výtvarně se vyjadřuje především v médiu malby, grafiky či kresby. V její tvorbě se objevují i objekty a instalace. Vizuální i myšlenkový mix užívající kódy z běžného života a jejich následné překontextování do výtvarné formy je běžný pro generaci mladých umělců pracující v proudu postkonceptuálního umění, které sice vytváří koncepty, ale již s důrazem na výslednou zhmotněnou výtvarnou formu.

Adéla Součková pro Altán Klamovka připravila výstavu jednoho obrazu. Chce se tak primárně soustředit na samotné médium malby. Její experiment spočívá ve vystavení obrazu v prostoru, kdy jej divák může vnímat ze všech stran. Takto se rázem z plošné malby stává prostorový objekt, jež díky ozvučení lze vnímat vícero smysly než u klasické malby.

Výstava X bude reprezentovat Altán Klamovka v rámci Dnů evropského dědictví v neděli 9. 9 a v rámci Galerijního víkendu ve dnech 14-16. 9.

Lenka Sýkorová