2019

  • 2019
  • 2019
  • 2019
  • 2019
  • 2019
  • 2019
  • 2019
  • 2019

Dny Praha 5 v roce 2019

18. 5. 2019 14-17:00

Výtvarná dílna pro děti navázala na výstavu kreseb slovenské umělkyně Svetlany Fialové. Představila dětským návštěvníkům důležitost techniky kresby, která je základem pro ostatní výtvarná média (socha, malba, architektura). Dále byly oznámeny se základními výtvarnými technikami s důrazem na akvarel. Součástí byla komentovaná prohlídka pro děti.

20. 5. 2019 16-19:00

Netradičně mimo otevírací hodiny se galerie otevřela pro děti s doprovodem a dospělé návštěvníky, kteří se seznámili se zákulisím přípravy nové výstavy. Kladli jsme si otázky: kdo je kurátor, umělec, performer a proč je pro ně důležitá vernisáž či umělecká akce atd. Současně si návštěvníci vyzkoušeli skicovat v přírodě v parku (klasický formát plenéru). Vše bylo zakončeno otevřením nové výstavy Matěje Franka v Altánu Klamovka. Součástí byla komentovaná prohlídka nové výstavy.

22.5. 2019 13-17:00

Výtvarná dílna pro děti s doprovodem proběhla v otevíracích hodinách. Lektorka se soustředila na uvolnění tvůrčí energie pomocí vybraných výtvarných technik. Účastníci si zkusili kresbu v plenéru v parku a následně si zvolili druhé médium, do kterého daný motiv převedli. Pochopili tak principy intermediální tvorby. Účastnící si odnesli svá díla domů.