6. Virtuální bienále Praha 2012

  • 6. Virtuální bienále Praha 2012
  • 6. Virtuální bienále Praha 2012
  • 6. Virtuální bienále Praha 2012
  • 6. Virtuální bienále Praha 2012

AUG DESIGN pořádá šestý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma CORRUPTION.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z Belgie, Bulharska, Číny, Ekvádoru, Estónska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kazachstánu, Litvy, Maďarska, Mexika, Německa, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruské federace, Slovenska, Španělska, Turecka, Ukrajiny, USA a Venezuely.

vernisáž 13. 11. 2012 v 18:00, výstavado 2. 12. 2012
Úvodní slovo Karel Míšek a kurátorka Lenka Sýkorová

autoři projektu: Karel Míšek a Lenka Sýkorová
kurátorka: Lenka Sýkorová
grafická úprava tiskovin: Jakub Konupka

podpořeno:  FUD UJEP v Ústí nad Labem, Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Praha, Městskou částí Praha 5 a Gestorem – ochranným svazem autorským

Rozhovor pro Český rozhlas vedl Karel Oujezdský s Lenkou Sýkorovou
www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/mezinarodni-virtualni-bienale-grafickeho-designu--1137566

Letošní ročník mezinárodní virtuální přehlídky autorského plakátu, kterou každoročně pořádá Asociace užité grafiky a nezávislá galerie Altán Klamovka v Praze od roku 2007, se nese v duchu aktuální reflexe na světovou společenskou-politickou situaci. Tématem pro zpracování se tak pro rok 2012 stala problematika korupce v širokém spektru významu tohoto pojmu. Virtuální bienále Praha 2012 odkazuje ve svém názvu na dva momenty, které jsou pro dnešní dobu signifikantní. Prvním momentem je uspěchanost doby, a tak název „bienále“, které je typické svou dvouletou periodicitou, se koná v podobě „virtuálního bienále Praha“ každý rok. Druhým momentem je prostředí internetové sítě, ve kterém se přehlídka odehrává. Účastníci jsou obesíláni výzvou emailem, své příspěvky vkládají na webovou doménu Asociace užité grafiky, kde jsou i prezentováni a porota ve dvou kategoriích: profesionálních umělců a studentů vysokých uměleckých škol vybírá a uděluje své ocenění také na základě webové prezentace účastníků.

Virtuální bienále Praha 2012 propojuje 25 zemí světa, 219 umělců a 15 škol z České republiky, Slovenska, Polska, Itálie, Maďarska a Mexika. To vše pomocí internetu a díky tomu i za nízké finanční náklady na organizaci a realizaci.

Výstupem z této virtuální výstavy se stávají tisky vybraných autorských plakátů, které jsou prezentovány v galerii Altánu Klamovka v Praze s výhledem pokračování výstavy v prosinci tohoto roku v nové nezávislé Up Gallery v Zrcadlovém bludišti na Větruši v Ústí nad Labem, kterou nedávno založili studenti Tomáš Brychta a Nikola Březinová.

Umělci téma pojímali vyzdvižením hlavních příznaků korupce formou vizuální zkratky. Nenasytnost, nerovné podmínky pro všechny, mlčení za úplatu či satirické odkazy na moc peněz se vizuálně v přehlídce Virtuálního bienále opakují. Korupce navazuje na velmi aktuálně řešenou problematiku proměn moderní společnosti založené na tržních mechanismech. Kupříkladu se tímto také důsledně zabývá současná výstava a doprovodný program Kartografie naděje: příběh sociální změny v pražském DOXu. To dokazuje, že žijeme v době proměn, které jsou otevřeny alternativním formám a pozitivním změnám, díky kterým lze morální krizi společnosti řešit a otevřít problematiku rychle rostoucí sociální nerovnosti, vinou které dochází k  fragmentarizaci společnosti.

Lenka Sýkorová

Zapojené školy:

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem/FUD UJEP in Ústí nad Labem, Czech Republic

Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně/ÚK FSI VUT in Brno, Czech Republic

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, FI MUNI in Brno, Czech Republic

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/UTB in Zlín, Czech Republic

Fakulta umění Prešovská univerzita, Prešov na Slovensku/FU PU in Presov, Slovakia

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici na Slovensku/UMB in Banská Bystrica, Slovakia

Akademie výtvarných umění v Krakově v Polsku /ASP in Krakow, Poland

Akademie výtvarných umění ve Varšavě v Polsku/ASP in Warsaw, Poland

School of Form v Poznani v Polsku, The School of Form in Poznan, Poland

Univerzita Silesia v Katowicích v Polsku /University of Silesia in Katowice, Poland

Technická univerzita Kasimira Pilaskiho v Radomu v Polsku/The Casimir Pilaski Technical University in Radom, Poland

ISP Albe Steiner v Toríně v Itálii/ISP Albe Steiner in Torino, Italy

Fabrica, Komunikační výzkumné centrum Benetton v Trevízu v Itálii/ Fabrica, Benetton's Communication Research Center in Treviso, Italy

Institut užitého umění Univerzity západního Maďarska v Sopronu v Maďarsku/IAA WHU in Sopron, Hungary

Facultad de Estudios Superiores v Acatlánu, Mexiko/UNAM in Acatlán, Mexico

Benemérita Universidad Autónoma v Puebla, Mexiko/BUAP in Puebla