Daniela Deutelbaum, Ráda se znejišťuji chůzí po sněhu

  • Daniela Deutelbaum, Ráda se znejišťuji chůzí po sněhu

vernisáž  22. 3. 2011 v 18:00, výstava do 17. 4. 2011

Daniela Deutelbaumová, absolventka oboru fotografie na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě a FUD UJEP v Ústí nad Labem (prof. Pavel Baňka), vystavuje v Altánu Klamovka fotografický site-specific projekt, ve kterém se pokusí pomocí celonástěnné fototapety evokovat u diváka představu jiného imaginárního prostoru než má nyní reálný interiér altánu. Využije prostor galerie k navození iluze průhledu ven z galerie. Znejistění hranic mezi interiérem a exteriérem je důležitým momentem této site-specific fotografie. Daniela Deutelbaumová se ve své tvorbě převážně věnuje médiu fotografie. Současně se zajímá o principy participace a sociální intervence v kontextu současného vizuálního umění a jejich reflexe u širší veřejnosti.
Do výstavního programu Altánu Klamovka v rámci Action Galleries jsem jí zařadila na základě aktivní kurátorské činnosti v galerii m.odla v Praze v Holešovicích, kterou vede od roku 2008.  Daniela Deutelbaumová je v domě, kde se m.odla nachází také předsedkyní družstva nájemníků, a tak lze její aktivity vnímat jako sociální intervenci do komunity tvořenou místními obyvateli domu.

Lenka Sýkorová