Jan C. Löbl: Vikuk ušák

  • Jan C. Löbl: Vikuk ušák
  • Jan C. Löbl: Vikuk ušák
  • Jan C. Löbl: Vikuk ušák
  • Jan C. Löbl: Vikuk ušák
  • Jan C. Löbl: Vikuk ušák
  • Jan C. Löbl: Vikuk ušák
  • Jan C. Löbl: Vikuk ušák
  • Jan C. Löbl: Vikuk ušák
  • Jan C. Löbl: Vikuk ušák

vernisáž se v úterý 28. 2. 2017 v 18:00, výstava do 25. 3. 2017, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h
kurátorka: Lenka Sýkorová

Doprovodný program 25. 3. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Jan C. Löbl vystudoval Ateliér textilní tvorby na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde dokončil doktorandské studium u školitelky doc. Zdeny Kolečkové a nyní působí jako vedoucí Ateliéru textilní design. V Altánu Klamovka představil doktorandský projekt L O O K I N G vycházející z textilního a oděvního fenoménu Krušnohoří, který je postupně devastován. Pro uchování jeho jedinečnosti autor propojil deset regionálních muzeí, ve kterých hledal se svými kolegy textilní knihy a hmotné pozůstatky. Získaný materiál digitalizoval a přetvářil do výrobního projektu Löblhof & Artgrund - Design ze Severu. Autor tak zkoumá textilní identitu severočeského kraje tím, že vytváří autorské raporty, rastry a digitální plošné tisky, které využívá při návrzích pro vlastní fashion kolekci.

Mimo hlavní linii znovuoživení textilního fenoménu Jan C. Löbl hledá také své kořeny. Odkrývá staré rodinné fotografie a artefakty, které jsou naplněny příběhy blízkých lidí. Vzpomínání je na výstavě Vikuk ušák jednou z důležitých linií pro případné interpretace. Autor vytvořil desén, který vychází z dlouhodobějšího projektu L O O K I N G. Kresba je zde dokladem minulosti. Vychází z autentických látek se vzory. Kresba – desén se pro autora stává nosnou pro vyprávění příběhů, nejen obecně historického, ale také rodinného, protože Löblovy kořeny jsou v Krušnohoří zapuštěny. Vikuk ušák je pohodlným křeslem, do kterého je divák usazen, aby se ponořil a nechal si odvyprávět příběh. Výtvarnou polohu zde autor vyplnil především pak v čalounění ušáku, která nese desén se skrytým vizuálním příběhem o Krušnohoří.

Lenka Sýkorová