Jana Bernartová: Výchozí nastavení

  • Jana Bernartová: Výchozí nastavení
  • Jana Bernartová: Výchozí nastavení
  • Jana Bernartová: Výchozí nastavení
  • Jana Bernartová: Výchozí nastavení
  • Jana Bernartová: Výchozí nastavení

vernisáž v úterý 6. 6. 2017 v 18:00, výstava do 17. 6. 2017, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: Studio Flusser

Doprovodný program 17. 6. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Jana Bernartová vystudovala Ateliér vizuální komunikace – digitální média Stanislava Zippeho na Fakultě umění a architektury Technické univerzity (FUA TE) v Liberci, kde nyní pedagogicky působí. Také prošla Ateliérem intermedií Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Doktorandské studium obhájila v Ateliéru Supermédia Federica Díaze na UMPRUM v Praze. Její tvorba zkoumá změny formátu a forem v průběhu času, kdy se nezadržitelným tempem rozvíjejí nové technologie, které ovlivňují i vývoj současného umění. Hlavním tématem jsou pak momenty, jak jsme schopni na pozadí těchto změn pozorovat proměnu základních výtvarných elementů, jakými jsou barvy, struktury, plochy atd. Autorka tak svou prací cílí na samotné nosiče – média, které mění pozice klasického vnímání umění. Na první pohled vizuálně strohá práce autorky, tak v sobě nese celou řadu otázek směřující k analýze současnosti, kterou v umění nejvíce řadíme k post-internetu.

Výstava Výchozí nastavení pro Altán Klamovka testuje možnosti interpretace digitální barvy. Vybranou barvou je čistá modrá barevného spektra RGB (R0G0B255), která je globální a standardizovaná. Přesto ji prostřednictvím různých médií (obrazovek – tabletu, mobilu a monitoru), vidíme pokaždé jinak. Odchylky barevných odstínů vznikají v závislosti na typu a kvalitě zobrazovacího zařízení. Samotná barva, kterou běžně nevnímáme, tak na výstavě dostane hlavní slovo a zviditelní se doposud neviditelné. Na výstavě tedy bude možné zhlédnout neukončený vzorník "inkarnací" barvy.

Lenka Sýkorová