Karíma Al-Mukhtarová: Jarní úklid

  • Karíma Al-Mukhtarová: Jarní úklid
  • Karíma Al-Mukhtarová: Jarní úklid
  • Karíma Al-Mukhtarová: Jarní úklid

vernisáž 3. 4. 2012 v 18:00, výstava do 29. 4. 2012

Karíma Al-Mukhtarová je mladou umělkyní, která ve své tvorbě ráda balancuje na  křehké hraně mezi každodenností a uměním. Její tvorba je provázána na médium performance, které studuje u Jiřího Kovandy ve čtvrtém ročníku na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V Altánu Klamovka Karíma pracuje se změnou významu výstavního prostoru. Autorka zde vlastní razantní intervencí změnila účel prostoru galerie. Klasický výstavní záměr je potlačen a proměněn v „pracovně-odpočinkovou“ zónu. Pro větší atmosféričnost zapojuje Karíma mimo klasický zrakový vjem i čich. Současně se prostor galerie stává zásobárnou pro další akce Karímy. Autorka ve své výstavě „Jarní úklid“ navozuje pocit pracovní místnosti - skladiště, kde lze najít nástroje, materiály, ale kde si lze dojít na „cigáro“ či si ohřát jídlo. Výstava se dále po vernisážové performanci primárně založené na převedení pracovního postupu do výsledné výtvarné formy stává „dějištěm“ pro další akce, které se uskuteční v každý výstavní den, kdy Karíma v jedné osobě vystupuje jako kustodka i performerka najednou.

Pracovní postupy, dobré rady či návody Karíma Al-Mukhtarová ráda podrobuje zkoumání z vizuálního i funkčního hlediska. Postupy pak zkouší v soukromí a momenty, které shledává zajímavými převádí do jiného kontextu v rámci výsledného výtvarného média. Výstupem se pak stávají samotné performance, instalace či dokumentace akcí. Autorka však nepřikládá dokumentaci důležitost, ale spíše jí jde o samotný proces celé akce, který je založen na principu „pokus, omyl“. Její tvorbu lze zařadit do proudu současného českého postkonceptuálního umění, ve kterém lze shledávat odkazy ke hře či kutilství. V Altánu Klamovka v minulosti vystavovaly např. Eva Koťátková, Prostřeno (2006) či Magdaléna Kwiatkowska (2007), které také pracovaly s principy, které vycházely z návodů, tak jako u současné vystavující Karímy Al-Mukhtarové.

Lenka Sýkorová