Kateřina Dobroslava Drahošová: MEDICINBAL

  • Kateřina Dobroslava Drahošová: MEDICINBAL
  • Kateřina Dobroslava Drahošová: MEDICINBAL
  • Kateřina Dobroslava Drahošová: MEDICINBAL
  • Kateřina Dobroslava Drahošová: MEDICINBAL
  • Kateřina Dobroslava Drahošová: MEDICINBAL
  • Kateřina Dobroslava Drahošová: MEDICINBAL

vernisáž v úterý 28. 3. 2017 v 18:00, výstava do 22. 4. 2017, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová

Reportáž - Kateřiny Dobroslavy Drahošové za Altán Klamovka na ČR Mozaika od 18 min.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3834927

Doprovodný program 22. 4. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Kateřina Dobroslava Drahošová je absolventkou Fakulty umění Ostravské
univerzity. Vystudovala zde Ateliér malby u Daniela Balabána. Se svou diplomovou prací byla vybrána do Ceny pro diplomanty evropských uměleckých škol StartPoint 2014. Autorka se nejvíce vyjadřuje kresbou, prostřednictvím které umí velmi obratně vyjádřit emoce i těžkosti bytí s jistou dávkou ironické lehkosti. Její tvorba je citlivým záznamem každodenních maličkostí, které nám pod nánosem stresu, chaosu a stále se zrychlujícím životním tempu, mnohdy unikají. Kateřina Dobroslava Drahošová se snaží uchopit tenkou hranici mezi duchovním a hmotným světem. Čára, plocha a struktura je jejím hlavním nástrojem zobrazení jejího vnitřního světa a interpretace světa.
Výstava Medicinbal prezentuje sérii kreseb, jejichž hlavním impulsem se stalo zkoumání významu média kresby. Autorka se pokusila zobrazit předmět – medicinbal s důrazem na jeho povrch a strukturu. Zároveň však rozvíjí asociace. Medicinbal chápe jako metaforický odkaz k planetě Zemi, která je součástí sluneční soustavy. Sítě tvořící tuto soustavu se staly pro sérii kreseb východiskem. Těžkost předmětu převedla s lehkostí do linií. Ty zaznamenávají jak reálnou předlohu, tak její abstrahované fragmenty. Vznikají tak tvary a netvary, které odkazují k dřívější tvorbě autorky inspirované přírodou, vnitřní intuicí a představivostí. V nové sérii kreseb však Kateřina Dobroslava Drahošová poukazuje ještě více na neuchopitelnost podstaty bytí. Čáry a plochy můžeme chápat jako návod k obsluze sloužící k zlepšení stavu věcí vedoucí až k nápovědě, jak uzdravit naši planetu.
Lenka Sýkorová